Create Invoice

STAVOPOL Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STAVOPOL Bratislava
Status Destroyed
PIN 00685844
Date create 08 November 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat STAVOPOL Bratislava
Galvaniho 2
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00685844
 • Registered seat: STAVOPOL Bratislava, Galvaniho 2, Bratislava
 • Date create: 08 November 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.10.1999Zrušené obchodné meno:
   STAVOPOL Bratislava, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Galvaniho 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkony vývoja a technického rozvoja v oblasti stavebníctva
   výkony odborných technických a stavebných prác v odbore pozemné stavby a konštrukcie
   výrobu stavebných látok, zámočnícku a stolársku výrobu
   štandartizácia, normalizácia, metrológia a skúšobníctvo v oblasti stavebných materiálov
   diagnostika pozemných a inžinierskych stavieb
   vykonávanie obchodných a iných činností, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané
   vykonávanie inžinierskych stavieb/včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   výroba stavebných hmôt
   stolárstvo
   nákup a predaj priemyselného tovaru, spotrebného tovaru a trvanlivého potrevinárskeho tovaru v spotrebiteľskom balení v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   zámočníctvo
   opravy motorových vozidiel
   opravy mechanických častí stavebných mechanizmov
   prenájom motorových vozidiel a stavebných mechanizmov
   automatizované spracovanie údajov
   oranizačný a ekonomický poradca
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Augustín J. Alexyho 1/A Bratislava
   Dušan Drahoš Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Milan Letko Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Michal Mrázik Sedmokráskova 10 Bratislava 821 01
   Ing. Jiří Popovský Strachotova 29 Bratislava
   Ing. Peter Svoboda Bjorsonova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   04.04.1997Nové obchodné meno:
   STAVOPOL Bratislava, spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   03.04.1997Zrušené obchodné meno:
   S T A V O P O L Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jiří Popovský - /riaditeľ/ Strachotova 29 Bratislava
   04.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Milan Letko Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Michal Mrázik Sedmokráskova 10 Bratislava 821 01
   Ing. Jiří Popovský Strachotova 29 Bratislava
   03.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Letko Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Jiří Popovský Strachotova 29 Bratislava
   15.07.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb/včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   výroba stavebných hmôt
   stolárstvo
   nákup a predaj priemyselného tovaru, spotrebného tovaru a trvanlivého potrevinárskeho tovaru v spotrebiteľskom balení v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   zámočníctvo
   opravy motorových vozidiel
   opravy mechanických častí stavebných mechanizmov
   prenájom motorových vozidiel a stavebných mechanizmov
   automatizované spracovanie údajov
   oranizačný a ekonomický poradca
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Augustín J. Alexyho 1/A Bratislava
   Dušan Drahoš Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Milan Letko Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Jiří Popovský Strachotova 29 Bratislava
   Ing. Peter Svoboda Bjorsonova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jiří Popovský - /riaditeľ/ Strachotova 29 Bratislava
   14.07.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Augustín J. Alexyho 1/A Bratislava
   Dušan Drahoš Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Milan Letko Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Jiří Popovský Strachotova 29 Bratislava
   Ing. Peter Svoboda Bjorsonova 1 Bratislava
   Jozef Zlámala Repašského 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.11.1990Nové obchodné meno:
   S T A V O P O L Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkony vývoja a technického rozvoja v oblasti stavebníctva
   výkony odborných technických a stavebných prác v odbore pozemné stavby a konštrukcie
   výrobu stavebných látok, zámočnícku a stolársku výrobu
   štandartizácia, normalizácia, metrológia a skúšobníctvo v oblasti stavebných materiálov
   diagnostika pozemných a inžinierskych stavieb
   vykonávanie obchodných a iných činností, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Augustín J. Alexyho 1/A Bratislava
   Dušan Drahoš Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Milan Letko Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Jiří Popovský Strachotova 29 Bratislava
   Ing. Peter Svoboda Bjorsonova 1 Bratislava
   Jozef Zlámala Repašského 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia