Create Invoice

StudioTri - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name StudioTri
Status Destroyed
PIN 00686026
Date create 14 January 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat StudioTri
Bullova 17
84101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00686026
 • Registered seat: StudioTri, Bullova 17, 84101, Bratislava
 • Date create: 14 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.06.2009Zrušené obchodné meno:
   StudioTri spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bullova 17 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   tvorba a výroba hraných, publicistických, dokumentárnych, populárno-vedeckých, náučno-technických animovaných videofilmov a iných audiovizuálnych programov všetkých druhov, metráže vyrobených akoukoľvek technológiou a uložených na akýchkoľvek známych a neznámych druhoch nosičov, včítane laboratórného a technického spracovania, rozmnožovania, archivovania a dokuemtácie
   vytváranie dramaturgicky ucelených programov, audiovizuálnych diel, ktorých súčasťou sú živé interpretačné vystúpenia, ich šírenie, ako aj sprostredkovanie šírenia týchto programov
   obstarávateľská činnosť pre všetky československé právnické a fyzické osoby v oblasti filmového priemyslu a výtvarného umenia
   prevádzkovanie kina a poskytovanie služieb s tým spojené
   prevádzkovanie videopožičovne a služby s tým spojené
   obchodná činnosť v oblasti knižnej kultúry umeleckých predmetov a audiovizuálnych nahrávok na kazetách a compaktných diskoch
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Chmel Strakova 8 Bratislava
   Fedor Mosnák Komenského 22 Bratislava
   Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Chmel Strakova 8 Bratislava
   Fedor Mosnák Komenského 22 Bratislava
   Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   21.08.1991Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie kina a poskytovanie služieb s tým spojené
   prevádzkovanie videopožičovne a služby s tým spojené
   obchodná činnosť v oblasti knižnej kultúry umeleckých predmetov a audiovizuálnych nahrávok na kazetách a compaktných diskoch
   14.01.1991Nové obchodné meno:
   StudioTri spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bullova 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   tvorba a výroba hraných, publicistických, dokumentárnych, populárno-vedeckých, náučno-technických animovaných videofilmov a iných audiovizuálnych programov všetkých druhov, metráže vyrobených akoukoľvek technológiou a uložených na akýchkoľvek známych a neznámych druhoch nosičov, včítane laboratórného a technického spracovania, rozmnožovania, archivovania a dokuemtácie
   vytváranie dramaturgicky ucelených programov, audiovizuálnych diel, ktorých súčasťou sú živé interpretačné vystúpenia, ich šírenie, ako aj sprostredkovanie šírenia týchto programov
   obstarávateľská činnosť pre všetky československé právnické a fyzické osoby v oblasti filmového priemyslu a výtvarného umenia
   Noví spoločníci:
   Juraj Chmel Strakova 8 Bratislava
   Fedor Mosnák Komenského 22 Bratislava
   Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Chmel Strakova 8 Bratislava
   Fedor Mosnák Komenského 22 Bratislava
   Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava