Create Invoice

E L T E R M - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name E L T E R M
PIN 00686085
TIN 2020342126
VAT number SK2020342126
Date create 22 November 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat E L T E R M
Závadská 6
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 925 804 €
Profit 45 199 €
Contact Information
Email elterm@elterm.sk
Phone(s) 0336422124, 0336422539
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,700,428
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 937,488
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 3,419
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,419
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 118,984
A.II.1. Land (031) - /092A/ 30,975
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 74,928
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 13,081
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 815,085
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 331,825
9. Accounts in banks with a commitment longer than one year (22XA) 483,260
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 757,374
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 306,173
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 215,587
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 25,869
3. Products (123) - /194/ 64,717
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 25,293
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 25,293
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,293
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 185,138
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 180,828
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,828
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,310
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 240,770
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 10,218
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 230,552
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 5,566
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,436
3. Accrued income long-term (385A) 3,130
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,700,428
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,465,846
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,958
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 9,958
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 15,958
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 15,958
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,394,731
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,394,731
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,199
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 234,582
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,932
9. Liabilities from social fund (472) 3,932
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 227,307
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,644
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,644
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 195,409
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 14,807
7. Liabilities from social insurance (336) 9,425
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,716
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,306
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,343
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,343
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 956,055
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 925,804
II. Revenues from sales of own products (601) 399,246
III. Revenues from sale of services (602, 606) 518,846
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -9,948
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 17,660
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 889,083
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 293,374
D. Services (účtová group of 51) 197,734
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 371,279
E.1. Wages and salaries (521, 522) 269,522
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 88,370
4. Social expenses (527, 528) 13,387
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,795
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 6,346
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 6,346
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 10,047
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 5,508
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,721
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 417,036
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21,358
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 20,300
2. Other interest income (662A) 20,300
XII. Foreign exchange gains (663) 3
XIII. Income from the revaluation of securities and income from derivative transactions (664, 667) 1,055
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,534
O. Exchange rate losses (563) 42
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,492
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 17,824
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 54,545
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 9,346
R.1. Income tax expense current (591, 595) 9,346
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 45,199
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00686085 TIN: 2020342126 VAT number: SK2020342126
 • Registered seat: E L T E R M, Závadská 6, 83106, Bratislava
 • Date create: 22 November 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Vendelín Kukučka riaditeľ Závadská 6 Bratislava 21.06.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Vendelín Kukučka 3 120 € (31.3%) Závadská 6 Bratislava
  Marian Gelinger 1 328 € (13.3%) Malacky 901 01
  Ing. Jozef Jendrišák 5 510 € (55.3%) Bachfeld 6 Lampertheim 686 23 SRN
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vendelín Kukučka Závadská 6 Bratislava 831 06
   Marian Gelinger Kalista Orgoňa 11 Malacky 901 01
   Ing. Jozef Jendrišák Bachfeld 6 Lampertheim 686 23 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vendelín Kukučka - riaditeľ Závadská 6 Bratislava
   20.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Marian Gelinger Š. Majora 11 Malacky
   Ing. Vendelín Kukučka Závadská 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jendrišák Landwehrstrasse 14 Mannheim 6800 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vendelín Kukučka - riaditeľ Závadská 6 Bratislava
   28.05.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   projektovanie, výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení, strojov, prístrojov, výrobkov spotrebnej a priemyselnej elektroniky
   výroba, montáž a opravy vykurovacích a vzduchotechnických zariadení
   konštrukcia a výroba kovových výrobkov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vendelín Kukučka - riaditeľ Závadská 6 Bratislava
   27.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, kúpa a predaj tovaru priemyselného a spotrebného charakteru
   sprostredkovacia, kooperačná a obchodnoservisná činnosť súvisiaca s realizáciou výroby a montáže týchto prác
   vývojové a konštrukčné práce, priemyselná projekčná činnosť, marketing, poskytovanie služieb a poradenská a školiaca činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.11.1990Nové obchodné meno:
   E L T E R M, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Závadská 6 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, kúpa a predaj tovaru priemyselného a spotrebného charakteru
   sprostredkovacia, kooperačná a obchodnoservisná činnosť súvisiaca s realizáciou výroby a montáže týchto prác
   vývojové a konštrukčné práce, priemyselná projekčná činnosť, marketing, poskytovanie služieb a poradenská a školiaca činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   Noví spoločníci:
   Marian Gelinger Š. Majora 11 Malacky
   Ing. Vendelín Kukučka Závadská 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jendrišák Landwehrstrasse 14 Mannheim 6800 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia