Create Invoice

B O D I M E X - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name B O D I M E X
PIN 00686182
TIN 2020315957
VAT number SK2020315957
Date create 09 August 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat B O D I M E X
Miletičova 3/a
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 140 545 €
Profit 16 919 €
Contact Information
Phone(s) 0244451869, 0255425437, 0255565885, 0255567054, 0255567197, 0255568577, 0255569228, 0255644803
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 254,907
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 84,927
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 84,927
A.II.1. Land (031) - /092A/ 14,917
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 63,751
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 6,259
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 166,718
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 95,914
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 95,914
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 95,914
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 19,581
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 19,499
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,499
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 82
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 51,223
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,317
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 46,906
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,262
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 554
4. Accrued income short-term (385A) 2,708
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 254,907
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,109
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 10,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 10,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,000
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,000
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -34,028
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 18,285
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -52,313
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,919
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 261,016
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 20,578
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 20,000
9. Liabilities from social fund (472) 578
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 240,223
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,443
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,443
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 228,624
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,680
7. Liabilities from social insurance (336) 633
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,690
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,153
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 215
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 215
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 140,553
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 140,545
III. Revenues from sale of services (602, 606) 140,531
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 120,610
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 36,710
D. Services (účtová group of 51) 21,005
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 31,526
E.1. Wages and salaries (521, 522) 25,244
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 5,851
4. Social expenses (527, 528) 431
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,729
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 21,766
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 21,766
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,874
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,935
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 82,816
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 8
2. Other interest income (662A) 8
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,231
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,000
2. Other expense (562A) 1,000
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 231
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,223
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,712
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,793
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,793
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,919
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00686182 TIN: 2020315957 VAT number: SK2020315957
 • Registered seat: B O D I M E X, Miletičova 3/a, 82108, Bratislava
 • Date create: 09 August 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Miloš Bodiš Ondavská 4 Bratislava 26.04.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Miloš Bodiš 10 000 € (100%) Ondavská 4 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Bodiš Ondavská 4 Bratislava 821 08
   29.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Bodiš Ondavská 4 Bratislava
   14.04.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   13.04.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, spracovanie a predaj zeleniny
   26.04.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   reklamná agentúra
   umelecká agentúra
   reprografické služby
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-upratovanie
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   nákup, spracovanie a predaj zeleniny
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Bodiš Ondavská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bodiš Ondavská 4 Bratislava
   25.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   nákup, spracovanie a predaj zeleniny
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   sprostredkovateľská činnosť
   umelecká agentúra
   reklamná agentúra
   reprografické lsužby
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-upratovanie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Bodiš Ondavská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bodiš Ondavská 4 Bratislava
   22.05.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   umelecká agentúra
   reklamná agentúra
   reprografické lsužby
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-upratovanie
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   06.04.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   nákup, spracovanie a predaj zeleniny
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   05.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť: nákup, predaj, balenie a sprostredkovanie tovarov hnuteľného a nehnuteľného majetku v ČSFR, vykonávanie obchodného zastúpenia organizáciam, spoločnostiam, družstvám, a pod., získavanie, spracovanie a poskytovanie obchodných informácií
   propagačná, reklamná a výstavná činnosť: navrhovanie a výroba propagačných a reklamných prostriedkov všetkého druhu, organizácia, zabezpečovanie a realizácia výstavnej činnosti
   inžinierske služby: zabezpečnie technickej a ekonomickej dokumentácie a pomoci, poradenská služba a vypracovanie odborných technologických, ekonomických a organizačných štúdií, návrhov a riešení a pod.
   v oblasti zlepšovania životného prostredia: zabezpečenie monitorovania ovzdušia a vody, likvidácia ekologicky škodlivých produktov, spracovávanie návrhov a riešení úloh zlepšovania životného prostredia
   výrobná, montážna a servisná činnosť: opravárenské činnosti, rekonštrukcie a pod. v oblasti elektrotechniky, strojárenstva a stavebníctva, montáž a prevádzka čističiek odpadových vôd, výroba, montáž, údržba a obnova prenosných buniek, výroba funkčných vzoriek
   cestovný ruch a služby: zabezpečenie a poskytovanie ubytovania, stravovania a dopravy, zabezpečovanie a poskytovanie prevádzkových, obchodných a kancelárskych priestorov, požičiavanie technických prostriedkov, turistických a športových potrieb, zabezpečovanie a organizácia školení, aktívov, kultúrnych a športových podujatí a pod., prepravné činnosti, zabezpečenie tlmočníckych činností.
   02.03.1992Nové sidlo:
   Miletičova 3/a Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.03.1992Zrušené sidlo:
   Pri zvonici 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.08.1990Nové obchodné meno:
   B O D I M E X , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri zvonici 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť: nákup, predaj, balenie a sprostredkovanie tovarov hnuteľného a nehnuteľného majetku v ČSFR, vykonávanie obchodného zastúpenia organizáciam, spoločnostiam, družstvám, a pod., získavanie, spracovanie a poskytovanie obchodných informácií
   propagačná, reklamná a výstavná činnosť: navrhovanie a výroba propagačných a reklamných prostriedkov všetkého druhu, organizácia, zabezpečovanie a realizácia výstavnej činnosti
   inžinierske služby: zabezpečnie technickej a ekonomickej dokumentácie a pomoci, poradenská služba a vypracovanie odborných technologických, ekonomických a organizačných štúdií, návrhov a riešení a pod.
   v oblasti zlepšovania životného prostredia: zabezpečenie monitorovania ovzdušia a vody, likvidácia ekologicky škodlivých produktov, spracovávanie návrhov a riešení úloh zlepšovania životného prostredia
   výrobná, montážna a servisná činnosť: opravárenské činnosti, rekonštrukcie a pod. v oblasti elektrotechniky, strojárenstva a stavebníctva, montáž a prevádzka čističiek odpadových vôd, výroba, montáž, údržba a obnova prenosných buniek, výroba funkčných vzoriek
   cestovný ruch a služby: zabezpečenie a poskytovanie ubytovania, stravovania a dopravy, zabezpečovanie a poskytovanie prevádzkových, obchodných a kancelárskych priestorov, požičiavanie technických prostriedkov, turistických a športových potrieb, zabezpečovanie a organizácia školení, aktívov, kultúrnych a športových podujatí a pod., prepravné činnosti, zabezpečenie tlmočníckych činností.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Bodiš Ondavská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloš Bodiš Ondavská 4 Bratislava