Create Invoice

KOOBRATISLAVA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KOOBRATISLAVA
Status In liquidation
PIN 00686433
TIN 2020301239
Date create 01 January 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat KOOBRATISLAVA
Palackého 4
81337
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 233,431
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 5,558
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 5,558
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,073
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,485
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 227,873
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 224
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 224
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 227,562
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 226,292
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 226,292
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,270
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 87
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 87
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 233,431
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,331
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 829,848
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 829,848
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 152,270
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 152,270
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -999,449
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 13,112
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,012,561
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 250,762
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,082
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
9. Liabilities from social fund (472) 1,082
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 249,680
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 242,041
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 242,041
7. Liabilities from social insurance (336) 14
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,689
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,936
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 0
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 0
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256302.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00686433 TIN: 2020301239
 • Registered seat: KOOBRATISLAVA, Palackého 4, 81337, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.11.1997Nové obchodné meno:
   KOOSPOL BRATISLAVA, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   24.11.1997Zrušené obchodné meno:
   KOOSPOL BRATISLAVA, a.s. - v jazyku slovens- kom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Babor - člen Budatínska 69 Bratislava
   Prof. Ing. Gustáv Thomas , CSc. Hlboká cesta 3 Bratislava
   Ing. Oldřich Perutka - predseda predstavenstva Újezd nad lesy - Rápošovská 74 Praha 9 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Inovecká cesta 973/35 Bánovce nad Bebravou
   Ing. Jindřich Pich - člen Ke skále 182/18 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Kalinčiakova 115/4 Bratislava
   06.10.1997Nové sidlo:
   Palackého 4 Bratislava 813 37
   05.10.1997Zrušené sidlo:
   Hlavné námestie Bratislava 813 37
   30.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Babor - člen Budatínska 69 Bratislava
   Ing. Oldřich Perutka - predseda predstavenstva Újezd nad lesy - Rápošovská 74 Praha 9 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Inovecká cesta 973/35 Bánovce nad Bebravou
   Ing. Jindřich Pich - člen Ke skále 182/18 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Kalinčiakova 115/4 Bratislava
   29.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Figmik - generálny riaditeľ Hraničiarska 3 Bratislava
   Ing. František Hrubý - člen Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská cesta 7 Bratislava
   Ing. Svatopluk Chalupa - predseda Tererova 1354 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská 7 Bratislava
   30.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Figmik - generálny riaditeľ Hraničiarska 3 Bratislava
   Ing. Svatopluk Chalupa - predseda Tererova 1354 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská 7 Bratislava
   29.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Figmik - generálny riaditeľ Hraničiarska 3 Bratislava
   Ing. Milan Jaďuď - člen Kadnárova 57 Bratislava
   Ing. Dušan Peteráš - predseda predstavenstva Vrútocká 6 Bratislava
   Ing. Miroslav Šuba - člen Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Svatopluk Chalupa - člen Tererova 1354 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Videnská cesta 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Pařízek - člen Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská cesta 7 Bratislava
   Jan D. Turčan - člen 86 A Route de Florissant 1206 Ženeva Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Hanulova 11 Bratislava
   07.12.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   zakladanie majetkových účastí a spoloč- ností
   dražba a správa cenných papierov
   poradenstvo v oblasti obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Hrubý - člen Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská cesta 7 Bratislava
   Ing. Svatopluk Chalupa - člen Tererova 1354 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Videnská cesta 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Pařízek - člen Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská cesta 7 Bratislava
   Jan D. Turčan - člen 86 A Route de Florissant 1206 Ženeva Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Hanulova 11 Bratislava
   06.12.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť v súlade s povolením FMZO v rozsahu: -vývoz vecí podľa prílohy č. 1,ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto povolenia -dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariad.vlády ČSFR č. 256/90 Zb. -kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR -sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene organizácie a na účet čs.osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí, s výnimkou vecí uvedených v cit. nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. -obstaranie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi doprav.prostriedkov a činností s tým súvisejúcich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR -poskytovanie ďalších služieb zahr.osobám na území ČSFR a v zahraničí a prijímanie služieb od zahraničných osôb -účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní vo výrobnej a obchodnej činnosti -predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo prepracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb pre obchodnú činnosť v tuzemsku - výkon správy investičných fondov - nákup a predaj nehnuteľností a cenných papierov - spracovanie ekonomických expertíz a hodnotenie stavu odvetví a oborov a jednotlivých podnikov, privatizačné projekty - spracovanie podnikateľských plánov pod- nikov.
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Jahoda Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Chrudoš Šárka - člen Fanfulíkova 1134/12 Praha 8 Česká republika
   Jan D. Turčan 86 A Route de Florissant 1206 Ženeva Švajčiarsko
   27.07.1994Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Figmik - generálny riaditeľ Hraničiarska 3 Bratislava
   Ing. Dušan Peteráš - predseda predstavenstva Vrútocká 6 Bratislava
   26.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Petráš - člen Vrútocká 6 Bratislava
   Ing. František Hrubý Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika
   Ing. Tomáš Reichl - člen Španielova 1285 Praha 6 Česká republika
   18.11.1992Nový štatutárny orgán:
   Prof. Ing. Gustáv Thomas , CSc. Hlboká cesta 3 Bratislava
   Ing. František Hrubý Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika
   Jan D. Turčan 86 A Route de Florissant 1206 Ženeva Švajčiarsko
   17.11.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Kratochvíl - člen Topočianska 19 Bratislava
   Ing. Karel Pobuda - člen Matuškova 795 Praha 4 Česká republika
   Ing. Jaroslav Říha - predseda predstavenstva Nad lúkami 6 Praha 3 Česká republika
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   KOOSPOL BRATISLAVA, a.s. - v jazyku slovens- kom
   Nové sidlo:
   Hlavné námestie Bratislava 813 37
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť v súlade s povolením FMZO v rozsahu: -vývoz vecí podľa prílohy č. 1,ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto povolenia -dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariad.vlády ČSFR č. 256/90 Zb. -kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR -sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene organizácie a na účet čs.osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí, s výnimkou vecí uvedených v cit. nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. -obstaranie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi doprav.prostriedkov a činností s tým súvisejúcich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR -poskytovanie ďalších služieb zahr.osobám na území ČSFR a v zahraničí a prijímanie služieb od zahraničných osôb -účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní vo výrobnej a obchodnej činnosti -predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo prepracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb pre obchodnú činnosť v tuzemsku - výkon správy investičných fondov - nákup a predaj nehnuteľností a cenných papierov - spracovanie ekonomických expertíz a hodnotenie stavu odvetví a oborov a jednotlivých podnikov, privatizačné projekty - spracovanie podnikateľských plánov pod- nikov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Jaďuď - člen Kadnárova 57 Bratislava
   Ing. František Jahoda Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Vlastimil Kratochvíl - člen Topočianska 19 Bratislava
   Ing. Dušan Petráš - člen Vrútocká 6 Bratislava
   Ing. Miroslav Šuba - člen Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Karel Pobuda - člen Matuškova 795 Praha 4 Česká republika
   Ing. Tomáš Reichl - člen Španielova 1285 Praha 6 Česká republika
   Ing. Jaroslav Říha - predseda predstavenstva Nad lúkami 6 Praha 3 Česká republika
   Ing. Chrudoš Šárka - člen Fanfulíkova 1134/12 Praha 8 Česká republika