Create Invoice

A A A akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name A A A akciová
PIN 00686603
TIN 2020296839
VAT number SK2020296839
Date create 13 July 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat A A A akciová
Alstrova 219
83102
Bratislava
Financial information
Sales and income 94 306 €
Profit -40 992 €
Contact Information
Phone(s) 0245529548
Mobile phone(s) 0948122616
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 1,029,084
A. Non-current assets r. 03 + r. 04 + r. 09 1,029,084
A.I. Long-term intangible assets (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,611
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 122,849
4. The impairment loss to the acquired assets (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 7,650
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,652
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107,522
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 1,151,933
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 326,699
A.I. Capital r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 33,194
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 6,639
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) 327,858
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -40,992
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 825,234
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 413,516
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 411,718
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 458
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 161
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,008
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 407,091
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 94,306
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 94,306
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 134,147
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,483
C. Services (účtová group of 51) 30,468
D. Personal expenses (účtová group of 52) 2,216
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,777
F. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (551, (+/-) 553) 73,133
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,070
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) -39,841
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 46,355
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 9
X. Interest income (662) 9
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 198
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 198
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -189
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) -40,030
P. Income tax expense (591, 595) 962
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -40,992
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00686603 TIN: 2020296839 VAT number: SK2020296839
 • Registered seat: A A A akciová, Alstrova 219, 83102, Bratislava
 • Date create: 13 July 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  RNDr. Pavol Arnold p r e d s e d a Popolná 36 Bratislava 831 06 10.03.2004
  Norbert Siegl člen Bottova 7 Nitra 949 01 16.01.2014
  Ing. Peter Arnold podpredseda Valmala 15 Alvaschein 7451 Švajčiarska konfederácia 16.01.2014
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.01.2014Nové sidlo:
   Alstrova 219 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   služby požičovní
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   čistiace a upratovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   Norbert Siegl - člen Bottova 7 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 16.01.2014
   Ing. Peter Arnold - podpredseda Valmala 15 Alvaschein 7451 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 16.01.2014
   20.01.2014Zrušené sidlo:
   Nobelova 28 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Alena Arnoldová - podpredseda Popolná 36 Bratislava 831 06
   Ing. Mária Arnold - člen Zuby 15 Svätý Jur 900 21
   27.07.2005Nové sidlo:
   Nobelova 28 Bratislava 831 02
   26.07.2005Zrušené sidlo:
   Drotárska cesta 16 Bratislava 811 02
   10.03.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Pavol Arnold - p r e d s e d a Popolná 36 Bratislava 831 06
   MUDr. Alena Arnoldová - podpredseda Popolná 36 Bratislava 831 06
   Ing. Mária Arnold - člen Zuby 15 Svätý Jur 900 21
   09.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Arnold - podpredseda Suvorovova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 31.03.2003
   RNDr. Pavol Arnold - p o d p r e d s e d a Bezručova 9 Bratislava
   Michal Michálek - p r e d s e d a Šancova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 31.03.2003
   04.07.1994Nové predmety činnosti:
   výroba drevených hračiek a iných výrobkov z dreva
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Arnold - podpredseda Suvorovova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 31.03.2003
   03.07.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodá činnosť (materiálny a nemateriálny tovar rôzneho druhu na vlastný a cudzí účet)
   výrobná činnosť
   poskytovanie služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Arnold - p o d p r e d s e d a Dolní námestí 30 Olomouc Česká republika
   26.10.1992Nové sidlo:
   Drotárska cesta 16 Bratislava 811 02
   25.10.1992Zrušené sidlo:
   Malinovského 6 Bratislava
   13.07.1990Nové obchodné meno:
   A A A akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Malinovského 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodá činnosť (materiálny a nemateriálny tovar rôzneho druhu na vlastný a cudzí účet)
   výrobná činnosť
   poskytovanie služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Pavol Arnold - p o d p r e d s e d a Bezručova 9 Bratislava
   Michal Michálek - p r e d s e d a Šancova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 31.03.2003
   Jozef Arnold - p o d p r e d s e d a Dolní námestí 30 Olomouc Česká republika