Create Invoice

PAXTOUR cestovná kancelária - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PAXTOUR cestovná kancelária
Status Destroyed
PIN 00686654
Date create 13 August 1990
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat PAXTOUR cestovná kancelária
Žabotova 2
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00686654
 • Registered seat: PAXTOUR cestovná kancelária, Žabotova 2, Bratislava
 • Date create: 13 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.10.2005Zrušené obchodné meno:
   PAXTOUR cestovná kancelária
   Zrušené sidlo:
   Žabotova 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie, sprostredkovanie a organizovanie hlavných a vedľajších služieb cestovného ruchu zahraničným a tuzemským účastníkom
   organizovanie a zabezpečovanie ďalších nešpecifických služieb z poverenia zakladateľa
   poskytovanie poradenských, konzultačných, expertíznych a sprostredkovateľských služieb zahraničným firmám, ktoré majú záujem o podnikanie na československom trhu, ako i poskytovanie týchto služieb smerom do zahraničia
   v záujme komplexnosti služieb prevádzkovanie minipresa a občerstvovacích kútikov
   vykonávanie finančných, bankobých a poisťovacích operácií k vymedzenému predmetu činnosti a príslušnými bankovými a poisťovacimi ústavmi
   vykonávanie informačnej činnosti
   vydávanie a predaj propagačného materiálu reklamno-darčekových a upomienkových predmetov
   propagácia a reklama obchodnej činnosti
   priprava, odborná jazyková výuka, evidencia sprisvodcovského zboru
   vykonávanie zmenárenskej činnosti na úseku aktívneho a pasívneho cestvného ruchu v súlade s devizovým povolením ŠBŠS
   obstarávanie strojov, zariadení, technológií, náhradných dielov, materiálu, tovaru pre rozvoj cestovného ruchu
   rozvíjanie materiálno-technickej základne cestovného ruchu výstavbou, modernizáciou zariadení
   predaj a poskytovanie služieb cestovného ruchu za devízové prostriedky v tuzemsku zahraničným osobám a československým občanom majiteľom devízových účtov a devízových prísľubov
   13.08.1990Nové obchodné meno:
   PAXTOUR cestovná kancelária
   Nové sidlo:
   Žabotova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie, sprostredkovanie a organizovanie hlavných a vedľajších služieb cestovného ruchu zahraničným a tuzemským účastníkom
   organizovanie a zabezpečovanie ďalších nešpecifických služieb z poverenia zakladateľa
   poskytovanie poradenských, konzultačných, expertíznych a sprostredkovateľských služieb zahraničným firmám, ktoré majú záujem o podnikanie na československom trhu, ako i poskytovanie týchto služieb smerom do zahraničia
   v záujme komplexnosti služieb prevádzkovanie minipresa a občerstvovacích kútikov
   vykonávanie finančných, bankobých a poisťovacích operácií k vymedzenému predmetu činnosti a príslušnými bankovými a poisťovacimi ústavmi
   vykonávanie informačnej činnosti
   vydávanie a predaj propagačného materiálu reklamno-darčekových a upomienkových predmetov
   propagácia a reklama obchodnej činnosti
   priprava, odborná jazyková výuka, evidencia sprisvodcovského zboru
   vykonávanie zmenárenskej činnosti na úseku aktívneho a pasívneho cestvného ruchu v súlade s devizovým povolením ŠBŠS
   obstarávanie strojov, zariadení, technológií, náhradných dielov, materiálu, tovaru pre rozvoj cestovného ruchu
   rozvíjanie materiálno-technickej základne cestovného ruchu výstavbou, modernizáciou zariadení
   predaj a poskytovanie služieb cestovného ruchu za devízové prostriedky v tuzemsku zahraničným osobám a československým občanom majiteľom devízových účtov a devízových prísľubov