Create Invoice

Ústav racionalizácie v stavebníctve Bratislava š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ústav racionalizácie v stavebníctve Bratislava š.p.
Status Destroyed
PIN 00687049
Date create 03 September 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Ústav racionalizácie v stavebníctve Bratislava š.p.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00687049
 • Registered seat: Ústav racionalizácie v stavebníctve Bratislava š.p., Bratislava
 • Date create: 03 September 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Ústav racionalizácie v stavebníctve Bratislava š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti inžinierskej činnosti. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosri súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Milan Fungáč Osloboditeľská 16 Bratislava
   08.04.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing Milan Fungáč Osloboditeľská 16 Bratislava
   07.04.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Štefan Rozkopál Žalmanova 12 Bratislava
   03.09.1990Nové obchodné meno:
   Ústav racionalizácie v stavebníctve Bratislava š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti inžinierskej činnosti. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosri súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Štefan Rozkopál Žalmanova 12 Bratislava