Create Invoice

EUROBALANZ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EUROBALANZ
Status Destroyed
PIN 00687081
Date create 01 October 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EUROBALANZ
Leškova 19
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00687081
 • Registered seat: EUROBALANZ, Leškova 19, Bratislava
 • Date create: 01 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.01.2014Zrušené obchodné meno:
   EUROBALANZ, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Leškova 19 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť pre čs. občanov v styku so zahraničnými občanmi v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čs. občanov.
   vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sú stanovené vývozy a dovozy vecí a činností, k prevádzke ktorých je potrebné povolenie na zahranično-obchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. občanov na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   dovoz vecí na zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie
   kúpa tovaru v zahraničí a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   výroba v oblasti drevospracujúceho, potravinárskeho, textilného, kožiarskeho a strojárskeho priemyslu a stavebnomontážne práce
   nákup a predaj výrobkov.
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Lukac Christofstrasse 47 Fellbach SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.10.1990Nové predmety činnosti:
   výroba v oblasti drevospracujúceho, potravinárskeho, textilného, kožiarskeho a strojárskeho priemyslu a stavebnomontážne práce
   nákup a predaj výrobkov.
   01.10.1990Nové obchodné meno:
   EUROBALANZ, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Leškova 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť pre čs. občanov v styku so zahraničnými občanmi v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čs. občanov.
   vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sú stanovené vývozy a dovozy vecí a činností, k prevádzke ktorých je potrebné povolenie na zahranično-obchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. občanov na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   dovoz vecí na zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie
   kúpa tovaru v zahraničí a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   Noví spoločníci:
   Imrich Lukac Christofstrasse 47 Fellbach SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia