Create Invoice

AD REAL INVEST - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AD REAL INVEST
PIN 00687219
TIN 2020327870
VAT number SK2020327870
Date create 12 September 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AD REAL INVEST
Pod Strážami 13/A
83101
Bratislava
Financial information
Sales and income 242 783 €
Profit 2 801 €
Contact Information
Phone(s) 0220743444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,295,561
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 704,855
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 704,855
A.II.1. Land (031) - /092A/ 294,452
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 295,954
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 101,669
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 12,780
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 588,231
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 572,561
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 552,568
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 552,568
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,993
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 15,670
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,157
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 12,513
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,475
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,475
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,295,561
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 748,505
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 710,351
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 710,351
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 8,584
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 8,584
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 2,935
2. Other funds (427, 42X) 2,935
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 23,834
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 406,537
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -382,703
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,801
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 545,909
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,084
9. Liabilities from social fund (472) 1,084
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 514,631
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 25,836
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,836
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 475,178
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,169
7. Liabilities from social insurance (336) 2,046
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,742
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,660
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,612
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,612
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 28,582
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,147
4. Deferred income short-term (384A) 1,147
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 226,772
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 242,783
III. Revenues from sale of services (602, 606) 226,772
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 12,500
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,511
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,044
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 5,715
D. Services (účtová group of 51) 103,320
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 66,164
E.1. Wages and salaries (521, 522) 48,488
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 16,389
4. Social expenses (527, 528) 1,287
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 18,615
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 37,519
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 37,519
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 10,291
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -470
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,890
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,261
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,737
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,363
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 8,363
2. Other interest income (662A) 8,363
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 340
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 143
2. Other expense (562A) 143
O. Exchange rate losses (563) 1
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 196
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,023
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,762
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Income tax expense current (591, 595) 961
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,801
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00687219 TIN: 2020327870 VAT number: SK2020327870
 • Registered seat: AD REAL INVEST, Pod Strážami 13/A, 83101, Bratislava
 • Date create: 12 September 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Alena Nováková Na Slavíne 10 Bratislava 811 06 27.08.2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  JUDr. Alena Nováková 710 351 € (100%) Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ďuriš Potočná 27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.05.2006
   27.06.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Novák Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   08.11.2011Nové sidlo:
   Pod Strážami 13/A Bratislava 831 01
   07.11.2011Zrušené sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06
   04.06.2008Nové sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06
   03.06.2008Zrušené sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 816 25
   20.02.2007Nové sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 816 25
   19.02.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské luhy 17 Bratislava 821 05
   04.07.2006Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovného poradcu
   13.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ďuriš Potočná 27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.05.2006
   12.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Královič Rajecká 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.07.2004
   17.03.2005Nové obchodné meno:
   AD REAL INVEST, s.r.o.
   16.03.2005Zrušené obchodné meno:
   JOPA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   27.08.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Alena Nováková Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Alena Nováková Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   26.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   22.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Královič Rajecká 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.07.2004
   21.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   25.05.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   24.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   12.05.2003Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   11.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   30.03.2000Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   vodoinštalatérstvo
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   31.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   28.05.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   maloobchod a veľkoobchod so stavebným materiálom, stavebnými potrebami a stavebnou technikou
   poradenská činnosť v oblasti výstavby úžitkových stavieb
   propagačná a reklamná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti výroby, služieb a obchodu
   Noví spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   27.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť stavebným materiálom, stavebnými potrebami a stavebnou technikou
   2/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť potravinárskym tovarom
   3/ Stravovacie a občerstvovacie služby
   4/ Poradenská činnosť v oblasti výstavby úžitkových stavieb
   5/ Poskytovanie služieb v oblasti ivnestičnej výstavby
   6/ Vykonávanie cestnej prepravy v rozsahu predmetu činnosti
   7/ Výroba a predaj drevovýrobkov a kovovýrobkov
   8/ Predaj záhradkárskych potrieb a malej mechanizácie
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alena Kulichová Kartpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.08.1992Nové sidlo:
   Mlynské luhy 17 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   JUDr. Alena Kulichová Kartpatské nám. 4 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.08.1992Zrušené sidlo:
   Muškátova 6 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Jozef Palovčík Muškátova 6 Bratislava
   Hana Škrovanová Warynského 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.09.1990Nové obchodné meno:
   JOPA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Muškátova 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť stavebným materiálom, stavebnými potrebami a stavebnou technikou
   2/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť potravinárskym tovarom
   3/ Stravovacie a občerstvovacie služby
   4/ Poradenská činnosť v oblasti výstavby úžitkových stavieb
   5/ Poskytovanie služieb v oblasti ivnestičnej výstavby
   6/ Vykonávanie cestnej prepravy v rozsahu predmetu činnosti
   7/ Výroba a predaj drevovýrobkov a kovovýrobkov
   8/ Predaj záhradkárskych potrieb a malej mechanizácie
   Noví spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Jozef Palovčík Muškátova 6 Bratislava
   Hana Škrovanová Warynského 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia