Create Invoice

DANUBIUS ELEKTRIK, elektrické stroje, štátny podnik, - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DANUBIUS ELEKTRIK, elektrické stroje, štátny podnik,
Status Destroyed
PIN 00687227
Date create 08 November 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat DANUBIUS ELEKTRIK, elektrické stroje, štátny podnik,
Račianska 22
83241
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00687227
 • Registered seat: DANUBIUS ELEKTRIK, elektrické stroje, štátny podnik,, Račianska 22, 83241, Bratislava
 • Date create: 08 November 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.11.1995Zrušené obchodné meno:
   DANUBIUS ELEKTRIK, elektrické stroje, štátny podnik,
   Zrušené sidlo:
   Račianska 22 Bratislava 832 41
   Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   revízia elektrických zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba tepelnej energie
   poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti budovania zváracích pracovísk
   sprostredkovanie výkonu prác a služieb
   nákup a predaj tovarov, (tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   výroba, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, inštalácia, a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, inštalácia, opravy a výstroje elektrických trakčných vozidiel
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vladimír Rosa Dosto-jevského rad 17 Bratislava
   25.08.1993Nové sidlo:
   Račianska 22 Bratislava 832 41
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   revízia elektrických zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba tepelnej energie
   poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti budovania zváracích pracovísk
   sprostredkovanie výkonu prác a služieb
   nákup a predaj tovarov, (tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   výroba, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, inštalácia, a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, inštalácia, opravy a výstroje elektrických trakčných vozidiel
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   24.08.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   9. Vykonávanie a sprostredkovanie zahranično obchodnej činnosti v zmysle vyhl. Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov s výnimkou vecí a činností, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie v zmysle nariadenia vlády ČSFR č.256/90 Zb.
   8. Obchodná činnosť v komodite materiálových vstupov, polotovrov a komponentov zabezpečujúcich vlastný predmet činnosti.
   7. Zabezpečovanie vyšších dodávateľských funkcií v oblasti budovania zváracích pracovísk
   6. Poradenská a konzultačná a inžiniersko - projektová činnosť v oblasti budovania zváracích pracovísk
   5. Garančné a negarančné opravy vlastných výrobkov
   4. Výroba tepelnej energie
   3. Konštrukcia, výroba a opravy špeciálneho náradia
   2. Kusová a malosériová výroba dielcov, podskupín a skupín v oblasti strojárskej a elektrotechnickej výroby podľa dodanej dokumentácie pre tuzemských odberateľov
   l. Vývoj, výroba a odbyt l.l. elektrických točivých strojov, - synchrónne generátory, - strednofrekvenčné stroje, l.2. zváracích strojov a pomocných technologických zariadení /vrátane jednoúčelových/ pre zváranie - odporové, - oblúkové, - zvláštne, - polohovadlá a manipulačné prostriedky pre zváranie, l.3. elektroniky pre ovládanie a reguláciu zváracích procesov, l.4. elektromagnetických triedičov, a to vrátane výroby a odbytu náhradných dielov
   08.11.1990Nové obchodné meno:
   DANUBIUS ELEKTRIK, elektrické stroje, štátny podnik,
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   9. Vykonávanie a sprostredkovanie zahranično obchodnej činnosti v zmysle vyhl. Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov s výnimkou vecí a činností, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie v zmysle nariadenia vlády ČSFR č.256/90 Zb.
   8. Obchodná činnosť v komodite materiálových vstupov, polotovrov a komponentov zabezpečujúcich vlastný predmet činnosti.
   7. Zabezpečovanie vyšších dodávateľských funkcií v oblasti budovania zváracích pracovísk
   6. Poradenská a konzultačná a inžiniersko - projektová činnosť v oblasti budovania zváracích pracovísk
   5. Garančné a negarančné opravy vlastných výrobkov
   4. Výroba tepelnej energie
   3. Konštrukcia, výroba a opravy špeciálneho náradia
   2. Kusová a malosériová výroba dielcov, podskupín a skupín v oblasti strojárskej a elektrotechnickej výroby podľa dodanej dokumentácie pre tuzemských odberateľov
   l. Vývoj, výroba a odbyt l.l. elektrických točivých strojov, - synchrónne generátory, - strednofrekvenčné stroje, l.2. zváracích strojov a pomocných technologických zariadení /vrátane jednoúčelových/ pre zváranie - odporové, - oblúkové, - zvláštne, - polohovadlá a manipulačné prostriedky pre zváranie, l.3. elektroniky pre ovládanie a reguláciu zváracích procesov, l.4. elektromagnetických triedičov, a to vrátane výroby a odbytu náhradných dielov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vladimír Rosa Dosto-jevského rad 17 Bratislava