Create Invoice

Pezinské tehelne Pezinok, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Pezinské tehelne Pezinok, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00687383
Date create 01 October 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Pezinské tehelne Pezinok, štátny podnik
Tehelná 9
Pezinok
Contact Information
Email info@pezinske-tehelne.sk
Website http://www.pezinske-tehelne.sk
Phone(s) +421336409231, +421336412960, +421336412011, +421336413987, +421336412012, +421336412535, +421336413433, +421336412010, +421336413329, +421336413770, +421336413986
Mobile phone(s) +421905599757
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00687383
 • Registered seat: Pezinské tehelne Pezinok, štátny podnik, Tehelná 9, Pezinok
 • Date create: 01 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.12.1995Zrušené obchodné meno:
   Pezinské tehelne Pezinok, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Tehelná 9 Pezinok
   Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   prevádzkovanie bufetu a poskytovanie ubytovacích služieb
   cestná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Man Za dráhou 9 Pezinok
   Ing.Imrich Pilka - prvý zástupca riaditeľa Majakovského 21 Pezinok
   20.11.1995Nové sidlo:
   Tehelná 9 Pezinok
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   prevádzkovanie bufetu a poskytovanie ubytovacích služieb
   cestná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   19.11.1995Zrušené sidlo:
   Pezinok
   Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti, nakladania s odpadmi
   výroba a predaj tehliarskych výrobkov
   výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
   11.01.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing.Imrich Pilka - prvý zástupca riaditeľa Majakovského 21 Pezinok
   10.01.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Opeta - prvý zástupca riaditeľa Za hradbami 30 Pezinok
   03.09.1993Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti, nakladania s odpadmi
   výroba a predaj tehliarskych výrobkov
   výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
   02.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výroby tehliarskych výrobkov, keramických stavebných dielcov a úžitkovej keramiky a predaja výrobkov. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   01.10.1990Nové obchodné meno:
   Pezinské tehelne Pezinok, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Pezinok
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výroby tehliarskych výrobkov, keramických stavebných dielcov a úžitkovej keramiky a predaja výrobkov. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Man Za dráhou 9 Pezinok
   Ing. Bohumil Opeta - prvý zástupca riaditeľa Za hradbami 30 Pezinok