Create Invoice

Mliekoprojekt, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Mliekoprojekt, š.p.
Status Destroyed
PIN 00688037
Date create 01 October 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Mliekoprojekt, š.p.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00688037
 • Registered seat: Mliekoprojekt, š.p., Bratislava
 • Date create: 01 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Mliekoprojekt, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   spracúva územno-plánovacie podklady a územno- plánovacej dokumentácie, zadaní stavieb a projektov stavieb
   inžinierska činnosť
   obchodná činnosť v tuzemsku a zahranično-obchodná činnosdť / okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Jozef Fratrič - riaditeľ Estónska 8 Bratislava
   30.08.1991Nové predmety činnosti:
   spracúva územno-plánovacie podklady a územno- plánovacej dokumentácie, zadaní stavieb a projektov stavieb
   inžinierska činnosť
   obchodná činnosť v tuzemsku a zahranično-obchodná činnosdť / okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/
   28.09.1990Nové obchodné meno:
   Mliekoprojekt, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Jozef Fratrič - riaditeľ Estónska 8 Bratislava