Create Invoice

i + i print - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name i + i print
PIN 00688070
TIN 2020318960
VAT number SK2020318960
Date create 03 October 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat i + i print
Mlynské Luhy 27
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 668 283 €
Profit 141 717 €
Contact Information
Email office@iiprint.sk
Phone(s) 0243412233
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,861,602
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 838,855
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 838,855
A.II.1. Land (031) - /092A/ 119,976
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 517,565
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 199,820
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,494
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,007,616
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 35,536
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,222
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 21,314
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 1,874
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 1,874
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,874
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 765,491
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 675,317
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 675,317
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 90,000
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 174
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 204,715
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 904
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 203,811
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 15,131
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 15,131
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,861,602
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 388,611
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 2,197
2. Other funds (427, 42X) 2,197
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 237,394
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 237,394
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 141,717
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,452,426
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 111,428
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 61,647
12. Deferred tax liability (481A) 49,781
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,097,564
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 918,105
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 918,105
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,394
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 39,209
7. Liabilities from social insurance (336) 27,651
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,169
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 79,036
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 26,356
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 26,356
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 217,078
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 20,565
4. Deferred income short-term (384A) 20,565
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 3,302,714
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,668,283
II. Revenues from sales of own products (601) 3,270,631
III. Revenues from sale of services (602, 606) 32,083
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 14,257
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 297,376
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,936
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,471,928
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,144,037
D. Services (účtová group of 51) 1,221,856
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 850,717
E.1. Wages and salaries (521, 522) 619,275
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 213,839
4. Social expenses (527, 528) 17,603
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 14,619
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 197,321
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 197,321
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 7,689
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 368
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,321
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 196,355
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 951,078
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,747
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 7,693
2. Other interest income (662A) 7,693
XII. Foreign exchange gains (663) 54
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,022
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 18,022
2. Other expense (562A) 18,022
O. Exchange rate losses (563) 61
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,939
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,275
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 183,080
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 41,363
R.1. Income tax expense current (591, 595) 31,158
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 10,205
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 141,717
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00688070 TIN: 2020318960 VAT number: SK2020318960
 • Registered seat: i + i print, Mlynské Luhy 27, 82105, Bratislava
 • Date create: 03 October 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02 26.05.2006
  Gabriel Hošovský Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05 31.10.2008
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Miloš Novák 3 320 € (50%) Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
  Gabriel Hošovský 3 320 € (50%) Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Hošovský Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 31.10.2008
   04.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   26.05.2006Noví spoločníci:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   25.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Miloš Novák Prešnerova 56/4 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   29.04.2006Noví spoločníci:
   Miloš Novák Prešnerova 56/4 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   28.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   12.11.1998Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 27 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Gabriel Hošovský Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   11.11.1998Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Gabriel Hošovský Veľký Lég 25 Lehnice
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   15.08.1996Noví spoločníci:
   Gabriel Hošovský Veľký Lég 25 Lehnice
   14.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Hošovský Homolova 5 Bratislava
   14.09.1994Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti polygrafie
   reklamná a propagačná činnosť
   tvorba grafických návrhov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a službieb
   vydávateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   13.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   a/ komplexná polygrafická výroba, sprostredkovanie polygrafickej výroby, sprostredkovanie kúpy a predaja polygrafických strojov a zariadení, surovín a materiálov
   b/ technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby
   c/ písmomaliarske, aranžérske a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, fotokopírovanie
   d/ reklamná a propagačná činnosť
   e/ nákup, výroba a predaj základných materiálov pre umeleckú činnosť
   f/ tvorba grafických a výtvarnodizajnerských diel a výrobkov
   g/ nákup a predaj umeleckých predmetov a potrieb
   h/ nákup a predaj použitých materiálov a surovín
   ch/komisionálne posudzovanie výtvarných a grafických diel
   i/ výroba, nákup, predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu použitých výrobkov
   j/ maloobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   k/ leasing v rozsahu predmetu činnosti.
   l/ vydavateľská a agentúrna činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1990Nové obchodné meno:
   i + i print spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ komplexná polygrafická výroba, sprostredkovanie polygrafickej výroby, sprostredkovanie kúpy a predaja polygrafických strojov a zariadení, surovín a materiálov
   b/ technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby
   c/ písmomaliarske, aranžérske a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, fotokopírovanie
   d/ reklamná a propagačná činnosť
   e/ nákup, výroba a predaj základných materiálov pre umeleckú činnosť
   f/ tvorba grafických a výtvarnodizajnerských diel a výrobkov
   g/ nákup a predaj umeleckých predmetov a potrieb
   h/ nákup a predaj použitých materiálov a surovín
   ch/komisionálne posudzovanie výtvarných a grafických diel
   i/ výroba, nákup, predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu použitých výrobkov
   j/ maloobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   k/ leasing v rozsahu predmetu činnosti.
   l/ vydavateľská a agentúrna činnosť
   Noví spoločníci:
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Gabriel Hošovský Homolova 5 Bratislava
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia