Create Invoice

DOSTAV INKO,štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DOSTAV INKO,štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00688100
Date create 01 November 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat DOSTAV INKO,štátny podnik
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00688100
 • Registered seat: DOSTAV INKO,štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 01 November 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.03.1998Zrušené obchodné meno:
   DOSTAV INKO,štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základnýn predmetom činnosti štátneho podniku je výstavba mostov,dialničných a inžinierskych stavieb,výstavba železobetónových pozemných konštrukcií a výroba prefabrikátov. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Milan Rohlíček Starhradská 16 Bratislava
   01.10.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Rohlíček Starhradská 16 Bratislava
   30.09.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Měšťan Heyrov-ského č. 10 Bratislava
   01.11.1990Nové obchodné meno:
   DOSTAV INKO,štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základnýn predmetom činnosti štátneho podniku je výstavba mostov,dialničných a inžinierskych stavieb,výstavba železobetónových pozemných konštrukcií a výroba prefabrikátov. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Libor Měšťan Heyrov-ského č. 10 Bratislava