Create Invoice

HYDROARGRA verejná obchodná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HYDROARGRA verejná obchodná
Status Destroyed
PIN 00688258
Date create 12 October 1990
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Registered seat HYDROARGRA verejná obchodná
Schillerova 9
81104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00688258
 • Registered seat: HYDROARGRA verejná obchodná, Schillerova 9, 81104, Bratislava
 • Date create: 12 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.08.1995Zrušené obchodné meno:
   HYDROARGRA verejná obchodná spoločnosť v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Schillerova 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   poradenská a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe vrátane sprostredkovania stavebných a technologických dodávok
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Chrobák Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Vincenc Straka V záhradách 32 Bratislava
   Ing. Gustáv Zatkalík Kuklovská 51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chrobák - likvidátor Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Gustáv Zatkalík - likvidátor Majerníkova 8 Bratislava
   09.02.1995Nové obchodné meno:
   HYDROARGRA verejná obchodná spoločnosť v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chrobák - likvidátor Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Gustáv Zatkalík - likvidátor Majerníkova 8 Bratislava
   08.02.1995Zrušené obchodné meno:
   HYDROARGRA verejná obchodná spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   03.03.1993Nové obchodné meno:
   HYDROARGRA verejná obchodná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Schillerova 9 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   poradenská a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe vrátane sprostredkovania stavebných a technologických dodávok
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   02.03.1993Zrušené obchodné meno:
   HYDROAGRA o. s.
   Zrušené sidlo:
   Schillerova 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vykonávanie študijných, prieskumných a konzultačných prác, poskytovanie technickej pomoci, výkon technického dozoru, inžinireskych prác a služieb vrátane zaškolenia obsluhy a uvádzania kapacít do prevádzky najmä v oblasti vodného hospodárstva, priemyselných odvetví, rekreačných a kúpeľných zariadení, ťažby a spracovania rúd a surovín.
   Zabezpečovanie stavebných a montážnych prác, technologických zariadení, materiálu, kameniva, dielcov, konštrukcií, strojov, mechanizačných a dopravných prostriedkov, montovaných budov a zariadení pre realizáciu získaných investičných celkov a zákaziek.
   Zabezpečovanie vývoja a výroby technologických zariadení, strojov, meracej a regulačnej techniky a ich komponentov a súčiastkovej základne pre základný výrobný a obchodný program.
   Vývoj a predaj aplikačného software, poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky.
   Vykonávanie obchodnej činnosti s tovarmi potrebnými pre kompletáž realizovaných investičných celkov a zariadení vrátane servisu a náhradných dielcov, spotrebným tovarom, poľnohospodárskymi produktami, surovinami a prírodnými materiálmi.
   Vykonávanie obstarávateľskej, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti, školení, reklamných, propagačných, marketingových a obchodných služieb.
   Projektová činnosť, spracovanie zariadení a projektov stavieb - vodného hospodárstva a ekologických stavieb - poľnohospodárskych a priemyselných objektov,kúpeľných a rekreačných zariadení - objektov pozemných a dopravných stavieb súvisiacich s hlavnou činnosťou
   Povolenie FMZO k zahranično-obchodnej činnosti, vydané dňa 5.12.1990 FMZO Praha č.j-: 13/1453/50/90 Registr. č. 108005055 v tomto rozsahu. 1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - študijných, prieskumných, konzultačných a projektových prác. - výkonu technického dovozu, inžinierskych prác a služieb
   Poskytovanie služieb v zahraniční formou kompletačnej a inžinierskej činnosti súvisejúcej s dodávkami zariadení a službami pri vývoze kompletných investičných celkov v oblasti vodného hospodárstva, ekológie, poľnohospodárstva, rekreačných a liečebných zariadení, malých vodných elektrární, inžinierskych a dopravných sietí, hospodáreniee s odpadmi, ťažbou a spracovaním rúd a surovín alebo ich častí.
   Vývoz vecí v súvislosti s výkonom zahranično-obchodnej činnosti podľa bodu 1 a 2 rozsahu povolenia, podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia.
   Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie vrátanie vecí nevyhnutne potrebných ku kompletácii dodávok.
   Kúpa tovaru v zahraniční a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   Prijímanie služieb zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie.
   12.10.1990Nové obchodné meno:
   HYDROAGRA o. s.
   Nové sidlo:
   Schillerova 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie študijných, prieskumných a konzultačných prác, poskytovanie technickej pomoci, výkon technického dozoru, inžinireskych prác a služieb vrátane zaškolenia obsluhy a uvádzania kapacít do prevádzky najmä v oblasti vodného hospodárstva, priemyselných odvetví, rekreačných a kúpeľných zariadení, ťažby a spracovania rúd a surovín.
   Zabezpečovanie stavebných a montážnych prác, technologických zariadení, materiálu, kameniva, dielcov, konštrukcií, strojov, mechanizačných a dopravných prostriedkov, montovaných budov a zariadení pre realizáciu získaných investičných celkov a zákaziek.
   Zabezpečovanie vývoja a výroby technologických zariadení, strojov, meracej a regulačnej techniky a ich komponentov a súčiastkovej základne pre základný výrobný a obchodný program.
   Vývoj a predaj aplikačného software, poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky.
   Vykonávanie obchodnej činnosti s tovarmi potrebnými pre kompletáž realizovaných investičných celkov a zariadení vrátane servisu a náhradných dielcov, spotrebným tovarom, poľnohospodárskymi produktami, surovinami a prírodnými materiálmi.
   Vykonávanie obstarávateľskej, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti, školení, reklamných, propagačných, marketingových a obchodných služieb.
   Projektová činnosť, spracovanie zariadení a projektov stavieb - vodného hospodárstva a ekologických stavieb - poľnohospodárskych a priemyselných objektov,kúpeľných a rekreačných zariadení - objektov pozemných a dopravných stavieb súvisiacich s hlavnou činnosťou
   Povolenie FMZO k zahranično-obchodnej činnosti, vydané dňa 5.12.1990 FMZO Praha č.j-: 13/1453/50/90 Registr. č. 108005055 v tomto rozsahu. 1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - študijných, prieskumných, konzultačných a projektových prác. - výkonu technického dovozu, inžinierskych prác a služieb
   Poskytovanie služieb v zahraniční formou kompletačnej a inžinierskej činnosti súvisejúcej s dodávkami zariadení a službami pri vývoze kompletných investičných celkov v oblasti vodného hospodárstva, ekológie, poľnohospodárstva, rekreačných a liečebných zariadení, malých vodných elektrární, inžinierskych a dopravných sietí, hospodáreniee s odpadmi, ťažbou a spracovaním rúd a surovín alebo ich častí.
   Vývoz vecí v súvislosti s výkonom zahranično-obchodnej činnosti podľa bodu 1 a 2 rozsahu povolenia, podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia.
   Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie vrátanie vecí nevyhnutne potrebných ku kompletácii dodávok.
   Kúpa tovaru v zahraniční a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   Prijímanie služieb zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie.
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Chrobák Schillerova 9 Bratislava
   Ing. Vincenc Straka V záhradách 32 Bratislava
   Ing. Gustáv Zatkalík Kuklovská 51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci