Create Invoice

SELIKA, akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SELIKA, akciová
PIN 00694495
TIN 2021121872
Date create 27 March 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SELIKA, akciová
Tomášikova 26
82101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00694495 TIN: 2021121872
 • Registered seat: SELIKA, akciová, Tomášikova 26, 82101, Bratislava
 • Date create: 27 March 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Gregorz Kazmierczak podpredseda Školna 19 Poczesna 422 62 Poľská republika 14.02.1994
  Krzystof Balbus člen Sucharskiego 12/6 Rawicz Poľská republika 06.10.2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Czeslaw Sobek - predseda Tupolevova 10 Bratislava
   06.10.2000Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Czeslaw Sobek - predseda Tupolevova 10 Bratislava
   Krzystof Balbus - člen Sucharskiego 12/6 Rawicz Poľská republika
   05.10.2000Zrušené sidlo:
   Sásovská cesta 9 Banská Bystrica 974 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Lišiak - predseda Sásovská cesta 9 Banská Bystrica
   Anna Kazmierczaková - člen Školna 9 Poczesna 422 52 Poľská republika
   14.02.1994Nové sidlo:
   Sásovská cesta 9 Banská Bystrica 974 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovaru, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
   obchodná činnosť s nehnuteľnosťami
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Lišiak - predseda Sásovská cesta 9 Banská Bystrica
   Gregorz Kazmierczak - podpredseda Školna 19 Poczesna 422 62 Poľská republika
   Anna Kazmierczaková - člen Školna 9 Poczesna 422 52 Poľská republika
   13.02.1994Zrušené sidlo:
   Banská Bystrica
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných a montážnych prác
   výroba stavebných výrobkov, dovoz a vývoz stavebných materiálov a výrobkov
   zriaďovanie konsignačných skladov na dovážané výrobky a materiály
   zabezpečovanie technicko-poradenských služieb a servis
   zahranično-obchodná činnosť, vývoz a dovoz vecí
   obchodná činnosť /veľkoobchodná, maloob- chodná/ s priemyselným, spotrebným a potravinárskym tovarom a výrobkami staveb. materiálmi, strojmi a automobilmi
   prenajímanie odborníkov na vykonávanie jednotlivých činností v ČSFR
   sprostredkovateľská činnosť a zastupovanie zahraničných subjektov na čsl. trhu
   nákup a predaj nehnuteľností a ich sprostredkovávanie
   propagácia vlastného predmetu činnosti
   vykonávanie inžinierskej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Grzegorz Kazimierszak - predseda
   Štefan Lišiak - podpredseda
   Jozef Seko - člen
   27.03.1991Nové obchodné meno:
   SELIKA, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Banská Bystrica
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných a montážnych prác
   výroba stavebných výrobkov, dovoz a vývoz stavebných materiálov a výrobkov
   zriaďovanie konsignačných skladov na dovážané výrobky a materiály
   zabezpečovanie technicko-poradenských služieb a servis
   zahranično-obchodná činnosť, vývoz a dovoz vecí
   obchodná činnosť /veľkoobchodná, maloob- chodná/ s priemyselným, spotrebným a potravinárskym tovarom a výrobkami staveb. materiálmi, strojmi a automobilmi
   prenajímanie odborníkov na vykonávanie jednotlivých činností v ČSFR
   sprostredkovateľská činnosť a zastupovanie zahraničných subjektov na čsl. trhu
   nákup a predaj nehnuteľností a ich sprostredkovávanie
   propagácia vlastného predmetu činnosti
   vykonávanie inžinierskej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Grzegorz Kazimierszak - predseda
   Štefan Lišiak - podpredseda
   Jozef Seko - člen