Create Invoice

INTERCONSULT ČSFR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INTERCONSULT ČSFR
Status Destroyed
PIN 00698385
Date create 23 January 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat INTERCONSULT ČSFR
Jelšova 3
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00698385
 • Registered seat: INTERCONSULT ČSFR, Jelšova 3, Bratislava
 • Date create: 23 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.11.2005Zrušené obchodné meno:
   INTERCONSULT ČSFR, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jelšova 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba priemyselných, poľnohospodárskych, elektrotechnických výrobkov a výrobkov drevospracujúceho, stavebného a strojárskeho priemyslu
   podnikateľská činnosť v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu v oblasti všetkých činností uvedených pod písm. a/
   sprostredkovanie predaja a nákupu prác, výkonov a služieb u všetkých výrobkov uvedených v bode a/
   predmetom činnosti je aktivizácia a spravovanie všetkých druhov práv s prenajímania hnuteľných zariadení a vecí a to formou leasingu
   poskytovanie ubytovacích, hotelových, reštauračných služieb
   poradenstvo v oblasti majetkovo-právneho podnikania financovanie public relations a marketingu, poskytovanie služieb automatickom spracovaní dát, informačnej technike ako aj sprostredkovanie a pomoc pri organizovaní prevádzky a zberu údajov
   zastupovanie a obchodné riadenie, prenajímanie, užívanie a spravovanie podnikov a účasti na ich činnosti, aktivizácia, využitie a spracovanie majetkových hodnôt najmä pozemkov a práv k nim pokiaľ nie sú v rozpore s Hospodárskym zákonníkom s platnými čsl. právnymi predpismi
   sprostredkovanie prenajímania bytov a nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Mrázová Jelšova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.11.1991Nové obchodné meno:
   INTERCONSULT ČSFR, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.11.1991Zrušené obchodné meno:
   Jean Paeau, spol. s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.01.1991Nové obchodné meno:
   Jean Paeau, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelšova 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba priemyselných, poľnohospodárskych, elektrotechnických výrobkov a výrobkov drevospracujúceho, stavebného a strojárskeho priemyslu
   podnikateľská činnosť v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu v oblasti všetkých činností uvedených pod písm. a/
   sprostredkovanie predaja a nákupu prác, výkonov a služieb u všetkých výrobkov uvedených v bode a/
   predmetom činnosti je aktivizácia a spravovanie všetkých druhov práv s prenajímania hnuteľných zariadení a vecí a to formou leasingu
   poskytovanie ubytovacích, hotelových, reštauračných služieb
   poradenstvo v oblasti majetkovo-právneho podnikania financovanie public relations a marketingu, poskytovanie služieb automatickom spracovaní dát, informačnej technike ako aj sprostredkovanie a pomoc pri organizovaní prevádzky a zberu údajov
   zastupovanie a obchodné riadenie, prenajímanie, užívanie a spravovanie podnikov a účasti na ich činnosti, aktivizácia, využitie a spracovanie majetkových hodnôt najmä pozemkov a práv k nim pokiaľ nie sú v rozpore s Hospodárskym zákonníkom s platnými čsl. právnymi predpismi
   sprostredkovanie prenajímania bytov a nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mária Mrázová Jelšova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia