Create Invoice

PROMPt, tlačiareň cenín - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Business name PROMPt, tlačiareň cenín
PIN 00698407
TIN 2020341279
VAT number SK2020341279
Date create 01 December 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PROMPt, tlačiareň cenín
Jozefa Hagaru 9
83151
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 340 111 €
Profit -4 178 €
Contact Information
Phone(s) 0244872402, 0244873642, 0232335703, 0232335704
Fax(es) 0244872403
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 612,462
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 40,198
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 40,198
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 32,171
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,027
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 563,936
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 68,562
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 66,190
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,372
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 71,609
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 51,109
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,109
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,500
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 423,765
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 26,289
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 397,476
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 8,328
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 158
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 8,170
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 612,462
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 513,025
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 531,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 531,200
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -13,997
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -13,997
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,178
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 94,052
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 32
9. Liabilities from social fund (472) 32
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 87,458
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 20,308
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,308
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 28,356
7. Liabilities from social insurance (336) 18,623
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,643
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 528
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,562
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 6,562
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 5,385
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 5,385
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,334,742
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,340,111
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,334,742
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 2,372
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 2,500
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 497
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,337,420
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 416,494
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 798
D. Services (účtová group of 51) 226,820
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 649,062
E.1. Wages and salaries (521, 522) 470,975
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 160,038
4. Social expenses (527, 528) 18,049
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 886
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 34,116
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 34,116
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 2,302
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,942
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,691
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 693,002
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 317
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 317
2. Other interest income (662A) 317
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,767
O. Exchange rate losses (563) 2,265
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 502
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,450
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 241
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4,419
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4,419
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,178
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016
 • PIN :00698407 TIN: 2020341279 VAT number: SK2020341279
 • Registered seat: PROMPt, tlačiareň cenín, Jozefa Hagaru 9, 83151, Bratislava
 • Date create: 01 December 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Vladimír Sedlár člen Vajanského 7 Stupava 900 31 12.01.2016
  Mgr. Tomáš Prutzer riaditeľ spoločnosti Rovinka 1317 Rovinka 900 41 01.12.2013
  Ing. Miroslava Klottonová predseda Wolkrova 35 Bratislava 851 01 12.01.2016
  Martin Kasan člen Gelnická 10 Bratislava 831 06 12.01.2016
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.01.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslava Klottonová - predseda predstavenstva Wolkrova 35 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.01.2016
   Vladimír Sedlár - člen predstavenstva Vajanského 7 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 12.01.2016
   Martin Kasan - člen predstavenstva Gelnická 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 12.01.2016
   20.05.2014Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Prutzer - riaditeľ spoločnosti Rovinka 1317 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 01.12.2013
   12.02.2003Nové sidlo:
   Jozefa Hagaru 9 Bratislava 831 51
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.02.1999Nové obchodné meno:
   PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.
   26.01.1994Nové predmety činnosti:
   počítačová grafika a reprografické práce
   polygrafická výroba
   automatizované spracovanie údajov
   nákup a predaj tovarov (na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s osobitným povolením)
   tvorba a tlač obchodovateľných cenných papierov (podľa doterajšieho predmetu činnosti)
   01.12.1990Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť