Create Invoice

KAMEX Bratislava š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KAMEX Bratislava š.p.
Status Destroyed
PIN 00698482
Date create 05 November 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat KAMEX Bratislava š.p.
Bratislava
Contact Information
Phone(s) +421347726263
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00698482
 • Registered seat: KAMEX Bratislava š.p., Bratislava
 • Date create: 05 November 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   KAMEX Bratislava š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je ťažba, spracovanie a úprava nerastných surovín, ušľachtilá kamenárska výroba, odbyt vlastných výrobkov, vrtné práce, hromadné odstrely, zemné práce, inžiniersko-geologické služby, strojárska a tlačiarenská činnosť. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti
   uvedenú činnosť môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Juraj Turtov - riaditeľ Súmračná 17 Bratislava
   26.11.1991Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Juraj Turtov - riaditeľ Súmračná 17 Bratislava
   25.11.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Marián Šereda Rustaveliho 14 Bratislava
   23.04.1991Nové predmety činnosti:
   uvedenú činnosť môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   05.11.1990Nové obchodné meno:
   KAMEX Bratislava š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je ťažba, spracovanie a úprava nerastných surovín, ušľachtilá kamenárska výroba, odbyt vlastných výrobkov, vrtné práce, hromadné odstrely, zemné práce, inžiniersko-geologické služby, strojárska a tlačiarenská činnosť. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Marián Šereda Rustaveliho 14 Bratislava