Create Invoice

ARTECON Bratislava š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ARTECON Bratislava š.p.
Status Destroyed
PIN 00698580
Date create 01 November 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat ARTECON Bratislava š.p.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00698580
 • Registered seat: ARTECON Bratislava š.p., Bratislava
 • Date create: 01 November 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   ARTECON Bratislava š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predsmetom činnosti š.p. sú práce vývojového charakteru, typizačné práce, projektová činnosť a inžiniering. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosťpokiaš tým nenaruší plnenie plánu alebo hospodárskych záväzkov, alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Pavol Podolský - riaditeľ Stachanovská 52 Bratislava
   25.03.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing Pavol Podolský - riaditeľ Stachanovská 52 Bratislava
   24.03.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Pavol Podolský Stachanovská 12 Bratislava
   31.10.1990Nové obchodné meno:
   ARTECON Bratislava š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predsmetom činnosti š.p. sú práce vývojového charakteru, typizačné práce, projektová činnosť a inžiniering. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosťpokiaš tým nenaruší plnenie plánu alebo hospodárskych záväzkov, alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Pavol Podolský Stachanovská 12 Bratislava