Create Invoice

DAD - TEL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DAD - TEL
PIN 00698881
TIN 2020315968
VAT number SK2020315968
Date create 08 November 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DAD - TEL
Pavlovova 10
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 86 564 €
Profit 5 110 €
Contact Information
Phone(s) +421244883422
Fax(es) 0244883422
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 46,934
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,312
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 21,777
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,777
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 12,260
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 12,260
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,260
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 11,275
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 73
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 11,202
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,622
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 1,622
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 46,934
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,848
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,972
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,972
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,108
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,108
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 26,028
2. Other funds (427, 42X) 26,028
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -7,370
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -7,370
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,110
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,086
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 756
9. Liabilities from social fund (472) 756
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 14,330
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,453
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,453
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,431
7. Liabilities from social insurance (336) 2,284
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,162
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 86,382
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 86,564
III. Revenues from sale of services (602, 606) 86,382
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 79,938
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 9,287
D. Services (účtová group of 51) 17,235
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 51,378
E.1. Wages and salaries (521, 522) 37,848
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 13,322
4. Social expenses (527, 528) 208
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 434
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,604
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,626
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 59,860
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 557
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 557
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -556
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,070
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,110
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00698881 TIN: 2020315968 VAT number: SK2020315968
 • Registered seat: DAD - TEL, Pavlovova 10, 82108, Bratislava
 • Date create: 08 November 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava 15.07.1998
  Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava 15.07.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Juraj Derčalík 2 490 € (35.7%) Mraziarenská 1 Bratislava
  Juraj Ďurďovič 2 490 € (35.7%) Pavlovova 10 Bratislava
  Božena Ďurďovičová 996 € (14.3%) Pavlovova 10 Bratislava
  Beata Derčalíková 996 € (14.3%) Mraziarenská 1 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.12.2010Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s predajom zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   16.11.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu činnosti podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava), v zmysle Licencie na prevádzkovanie technickej služby vydanej KR PZ Bratislava
   15.11.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby
   15.07.1998Nové sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby
   Noví spoločníci:
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Mraziarenská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   14.07.1998Zrušené sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   20.06.1996Nové sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   sprostredkovateľská činnosť
   19.06.1996Zrušené sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava
   24.02.1994Nové obchodné meno:
   DAD - TEL, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Mraziarenská 1 Bratislava
   23.02.1994Zrušené obchodné meno:
   Derčalík & Ďurďovič spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Čiližská 1 Bratislava
   16.10.1992Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
   nákup a predaj rozličného tovaru
   elektorinštalatérstvo
   montáž a oprava telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Noví spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Čiližská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   15.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Projektovanie, dodávky, montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie Tesla Liberec a oznamovacie zariadenia do 1000 V v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu dodávateľským spôsobom.
   nákup, predaj a sprostredkovanie zariadenia a materiálu potrebného k našej činnosti, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných právnych predpsov
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.11.1990Nové obchodné meno:
   Derčalík & Ďurďovič spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Projektovanie, dodávky, montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie Tesla Liberec a oznamovacie zariadenia do 1000 V v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu dodávateľským spôsobom.
   nákup, predaj a sprostredkovanie zariadenia a materiálu potrebného k našej činnosti, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných právnych predpsov
   Noví spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia