Create Invoice

PREFABRIKÁT Veľké Leváre, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PREFABRIKÁT Veľké Leváre, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00699012
Date create 01 December 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat PREFABRIKÁT Veľké Leváre, štátny podnik
Veľké Leváre
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00699012
 • Registered seat: PREFABRIKÁT Veľké Leváre, štátny podnik, Veľké Leváre
 • Date create: 01 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.07.1997Zrušené obchodné meno:
   PREFABRIKÁT Veľké Leváre, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Veľké Leváre
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba železobetónových prefabrikátov a betonárskeho tovaru
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Izidor Šlosár - riaditeľ Sputnikova 1 Bratislava
   17.11.1994Nové predmety činnosti:
   výroba železobetónových prefabrikátov a betonárskeho tovaru
   16.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie pot ieb spoločnosti v oblasti výroby a odbytu silikátových stavebných dielcov a betonárskeho tovaru. V súlade so všeobecne záväznými predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   01.12.1990Nové obchodné meno:
   PREFABRIKÁT Veľké Leváre, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Veľké Leváre
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie pot ieb spoločnosti v oblasti výroby a odbytu silikátových stavebných dielcov a betonárskeho tovaru. V súlade so všeobecne záväznými predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Izidor Šlosár - riaditeľ Sputnikova 1 Bratislava