Create Invoice

Slovakabel Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovakabel Slovakia
Status Destroyed
PIN 00699322
TIN 2020831263
Date create 18 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Slovakabel Slovakia
Štúrova 3
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00699322 TIN: 2020831263
 • Registered seat: Slovakabel Slovakia, Štúrova 3, 81102, Bratislava
 • Date create: 18 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.08.2011Zrušené obchodné meno:
   Slovakabel Slovakia, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štúrova 3 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   výstavba kábelovej televízie (okrem servisu a montáže elektrických častí)
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská, konzultačná a zaškolovacia činnosť v predmete podnikania, zastupiteľská činnosť
   zriadenie a prevádzkovanie kábelovej televízie (prevádzkovaním kábelovej televízie je príjem televízneho signálu šíreného pozemskými vysielačmi alebo družicovým systémom a jeho rozvod kábelovým systémom a inými technickými systémami jednotlivým užívateľom televíznych prijímačov)
   Zrušeny spoločníci:
   EuroKabel Ltd. Partnership 840 East Prentice Avenue, Suite 1115 Engelwood 801 10 Colorado, USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Belluš Hlavatého 2 Bratislava
   13.09.1993Nové obchodné meno:
   Slovakabel Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 3 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   výstavba kábelovej televízie (okrem servisu a montáže elektrických častí)
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská, konzultačná a zaškolovacia činnosť v predmete podnikania, zastupiteľská činnosť
   zriadenie a prevádzkovanie kábelovej televízie (prevádzkovaním kábelovej televízie je príjem televízneho signálu šíreného pozemskými vysielačmi alebo družicovým systémom a jeho rozvod kábelovým systémom a inými technickými systémami jednotlivým užívateľom televíznych prijímačov)
   Noví spoločníci:
   EuroKabel Ltd. Partnership 840 East Prentice Avenue, Suite 1115 Engelwood 801 10 Colorado, USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Belluš Hlavatého 2 Bratislava
   12.09.1993Zrušené obchodné meno:
   SlovaKable Slovakia, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pri Seči Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Výstavba a prevádzkovanie kábelovej televízie /prevádzkovaním kábelovej televízie je príjem televízneho signálu šíreného pozemskými vysielačmi alebo družicovým systémom a jeho rozvod kábelovým systémom a inými technickými systémami jednotlivým užívateľom televíznych prímačov. Spoločnosť nemá právo vlastniť televízne štúdio a tvoriť vlastné programy. K samotnému zriadeniu a prevádzke kábelovej televízie je ešte potrebné povolenie príslušného orgánu spojov./.
   2. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - plánovacích, prieskumných, výskumných a vývojových prác v oblasti výstavby a prevádzkovaní kábelovej televízie
   výstavby kábelovej televízie
   obchodného zastupovania
   poradenskej a konzultačnej činnosti v nadväznosti na predmet činnosti organizácie
   technického servisu vč. zaškolovania obsluhy
   propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   3. Dovoz stavebných strojov a zariadení, automobilov, meracích prístrojov, televíznej techniky, vybavenia a zariadenia štúdií, kancelárskej a výpočtovej techniky technických pomôcok, fotomateriálov, nosičov programov, strojov, prístrojov a zariadení, materiálov, surovín, ako i ďalších vecí nutných k zabezpečeniu činnosti podľa bodov 1 a 2.
   4. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v nadväznosti na predmet činnosti organizácie.
   Zrušeny spoločníci:
   SlovaKable Inc., Colorado Corporation, 8400 East Prentice, Avenue, Suite 115 Englewood 801 11 Colorado, USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.1991Nové obchodné meno:
   SlovaKable Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Seči Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Výstavba a prevádzkovanie kábelovej televízie /prevádzkovaním kábelovej televízie je príjem televízneho signálu šíreného pozemskými vysielačmi alebo družicovým systémom a jeho rozvod kábelovým systémom a inými technickými systémami jednotlivým užívateľom televíznych prímačov. Spoločnosť nemá právo vlastniť televízne štúdio a tvoriť vlastné programy. K samotnému zriadeniu a prevádzke kábelovej televízie je ešte potrebné povolenie príslušného orgánu spojov./.
   2. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - plánovacích, prieskumných, výskumných a vývojových prác v oblasti výstavby a prevádzkovaní kábelovej televízie
   výstavby kábelovej televízie
   obchodného zastupovania
   poradenskej a konzultačnej činnosti v nadväznosti na predmet činnosti organizácie
   technického servisu vč. zaškolovania obsluhy
   propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   3. Dovoz stavebných strojov a zariadení, automobilov, meracích prístrojov, televíznej techniky, vybavenia a zariadenia štúdií, kancelárskej a výpočtovej techniky technických pomôcok, fotomateriálov, nosičov programov, strojov, prístrojov a zariadení, materiálov, surovín, ako i ďalších vecí nutných k zabezpečeniu činnosti podľa bodov 1 a 2.
   4. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v nadväznosti na predmet činnosti organizácie.
   Noví spoločníci:
   SlovaKable Inc., Colorado Corporation, 8400 East Prentice, Avenue, Suite 115 Englewood 801 11 Colorado, USA
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia