Create Invoice

ZDRAVOSTAV Bratislava, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ZDRAVOSTAV Bratislava, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00699411
Date create 14 February 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat ZDRAVOSTAV Bratislava, štátny podnik
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00699411
 • Registered seat: ZDRAVOSTAV Bratislava, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 14 February 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.01.2002Zrušené obchodné meno:
   ZDRAVOSTAV Bratislava, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti stavebných prác, opráv a rekonštrukcií. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   20.08.1997Nové obchodné meno:
   ZDRAVOSTAV Bratislava, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   19.08.1997Zrušené obchodné meno:
   ZDRAVOSTAV Bratislava, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Branislav .Zorkócy - riaditeľ Okánikova 6 Bratislava
   23.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Spielböck - technický námestník Švabinského 14 Bratislava
   20.05.1994Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Branislav .Zorkócy - riaditeľ Okánikova 6 Bratislava
   Ing. Pavol Spielböck - technický námestník Švabinského 14 Bratislava
   19.05.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavol Spielbock Sokolovskéhjo 14 Bratislava
   14.02.1991Nové obchodné meno:
   ZDRAVOSTAV Bratislava, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti stavebných prác, opráv a rekonštrukcií. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavol Spielbock Sokolovskéhjo 14 Bratislava