Create Invoice

Inžinierske služby spojom Bratislava, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Inžinierske služby spojom Bratislava, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00699586
Date create 03 January 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat Inžinierske služby spojom Bratislava, štátny podnik
Pri Šajbách 4
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00699586
 • Registered seat: Inžinierske služby spojom Bratislava, štátny podnik, Pri Šajbách 4, Bratislava
 • Date create: 03 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.05.1995Zrušené obchodné meno:
   Inžinierske služby spojom Bratislava, štátny podnik - v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   tvorba a aplikácia optimálnych pracovných postupov v hlavných činnostiach spojov
   tvorba a objektivizácia pracovných noriem
   vypracovávanie, novelizácia a aplikácia metód určovania počtu pracovníkov v hlav- ných činnostiach spojov
   metodická činnosť v oblasti pracovných noriem
   aplikácia moderných metód organizácie práce v hlavných a zabezpečovacích činnostiach spojov
   tvorba a aplikácia užívateľských softwero- vých produktov
   tvorba a realizácia účelových informačných systémov v spojoch
   projektovanie a budovanie lokálnych počítačových sietí
   komplexné služby v informatike
   zahranično-obchodná činnosť
   metodická príprava a realizácia výuky pracovníkov rezortu spojov
   psychodiagnostika, managering, marketing a sociálnopsychologická príprava pracovníkov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nasadzovania a využívania osobnývh počíta- čov, lokálnych počítačových sietí, repro- grafickej a kancelárskej techniky a v ob- lasti psychologických služieb
   obchodná činnosť, okrem tovarov a služieb na vývoz a dovoz, ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľské služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.12.1992Nové obchodné meno:
   Inžinierske služby spojom Bratislava, štátny podnik - v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   30.11.1992Zrušené obchodné meno:
   Inžinierske služby spojom Bratislava, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Anton Streicher Sládkovičova č.7 Pezinok 902 01
   03.01.1991Nové obchodné meno:
   Inžinierske služby spojom Bratislava, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   tvorba a aplikácia optimálnych pracovných postupov v hlavných činnostiach spojov
   tvorba a objektivizácia pracovných noriem
   vypracovávanie, novelizácia a aplikácia metód určovania počtu pracovníkov v hlav- ných činnostiach spojov
   metodická činnosť v oblasti pracovných noriem
   aplikácia moderných metód organizácie práce v hlavných a zabezpečovacích činnostiach spojov
   tvorba a aplikácia užívateľských softwero- vých produktov
   tvorba a realizácia účelových informačných systémov v spojoch
   projektovanie a budovanie lokálnych počítačových sietí
   komplexné služby v informatike
   zahranično-obchodná činnosť
   metodická príprava a realizácia výuky pracovníkov rezortu spojov
   psychodiagnostika, managering, marketing a sociálnopsychologická príprava pracovníkov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nasadzovania a využívania osobnývh počíta- čov, lokálnych počítačových sietí, repro- grafickej a kancelárskej techniky a v ob- lasti psychologických služieb
   obchodná činnosť, okrem tovarov a služieb na vývoz a dovoz, ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľské služby
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Anton Streicher Sládkovičova č.7 Pezinok 902 01