Create Invoice

Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, š.p.
Status Destroyed
PIN 00699632
Date create 01 January 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, š.p.
Pestovateľská 8
Bratislava
Contact Information
Phone(s) +421243424550, +421248777700
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00699632
 • Registered seat: Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, š.p., Pestovateľská 8, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.03.1992Zrušené obchodné meno:
   Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti š.p. je výstavba čistiacich staníc odpadových vôd zdravotechnické stavby, hydrotechnické stavby výstavba odvodňovacích a zavlažovacích systémov
   komplexné dodávky stavieb a ich časti v oblasti pozemného, inžinierskeho, priemyslového a vodohospodárskeho staviteľstva, ich rekonštrukcie, modernizácie a opravy
   výroba stavebných polotovarov, dielcov železobetónových a betónových
   ťažba a úprava kameňa, piesku a štrkopiesku
   geologické, geodetické a zememeračské práce
   verejná cestná doprava
   opravy a servisná aslužba pre motorové vozidlá, stavebné stroje, mechanizmy a zariadenia, vrátane montáže a rekonštrukcie žeriavov
   obchodná činnosť
   poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
   projektová činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Štefan Tokár Rozvodná 5 Bratislava
   26.11.1991Nové predmety činnosti:
   komplexné dodávky stavieb a ich časti v oblasti pozemného, inžinierskeho, priemyslového a vodohospodárskeho staviteľstva, ich rekonštrukcie, modernizácie a opravy
   výroba stavebných polotovarov, dielcov železobetónových a betónových
   ťažba a úprava kameňa, piesku a štrkopiesku
   geologické, geodetické a zememeračské práce
   verejná cestná doprava
   opravy a servisná aslužba pre motorové vozidlá, stavebné stroje, mechanizmy a zariadenia, vrátane montáže a rekonštrukcie žeriavov
   obchodná činnosť
   poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
   projektová činnosť
   21.12.1990Nové obchodné meno:
   Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, š.p.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti š.p. je výstavba čistiacich staníc odpadových vôd zdravotechnické stavby, hydrotechnické stavby výstavba odvodňovacích a zavlažovacích systémov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Štefan Tokár Rozvodná 5 Bratislava