Create Invoice

GEOHYCO ,š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GEOHYCO ,š.p.
Status Destroyed
PIN 00699926
Date create 01 January 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat GEOHYCO ,š.p.
Martinská 49
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00699926
 • Registered seat: GEOHYCO ,š.p., Martinská 49, Bratislava
 • Date create: 01 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   GEOHYCO ,š.p.
   Zrušené sidlo:
   Martinská 49 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. vykonávanie komplexných geologických výkonov a geodetických prác
   2. vykonávanie stavebno-montážnych prác, sanačných prác a budovanie monitorovaných sietí a objektov pre ekologiu
   3. poskytovanie služieb pre organizácie a obyvateľstvu v oblasti vrtných prác, podudkov, dopravy
   4. plnenie ôloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo- Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Žabka Hanzličková 3 Bratislava
   13.12.1990Nové obchodné meno:
   GEOHYCO ,š.p.
   Nové sidlo:
   Martinská 49 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   1. vykonávanie komplexných geologických výkonov a geodetických prác
   2. vykonávanie stavebno-montážnych prác, sanačných prác a budovanie monitorovaných sietí a objektov pre ekologiu
   3. poskytovanie služieb pre organizácie a obyvateľstvu v oblasti vrtných prác, podudkov, dopravy
   4. plnenie ôloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo- Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Žabka Hanzličková 3 Bratislava