Create Invoice

Obchodná Gazda, v jazyku maďarskom Gazda Kereskedelmi Kft - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Obchodná Gazda, v jazyku maďarskom Gazda Kereskedelmi Kft
Status Destroyed
PIN 00699985
Date create 13 December 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Obchodná Gazda, v jazyku maďarskom Gazda Kereskedelmi Kft
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00699985
 • Registered seat: Obchodná Gazda, v jazyku maďarskom Gazda Kereskedelmi Kft, Bratislava
 • Date create: 13 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.05.2005Zrušené obchodné meno:
   Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným Gazda, v jazyku maďarskom Gazda Kereskedelmi Kft
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná a sprostredkovateľská činnosť, vývoz a dovoz poľnohospodárskej, potravinárskej, priemyselnej produkcie, tlačív a kníh, ľudovo-umeleckej a umelecko-priemyselnej produkcie, okrem tovarov, na ktoré sa vzťahuje osobitné povolenie
   vnútroštátna obchodná a sprostredkovateľská činnosť, nákup a predaj poľnohospodárskej, potravinárskej, priemyselnej produkcie, výroba a predaj tlačiarenských produktov a tovarov ľudovoumeleckej a umelecko-priemyselnej výroby
   služby cestovnej kancelárie v oblasti aktívného a pasívneho cestovného ruchu, včítane ubytovacích a stravovacích služieb a zmenárenskej činnosti
   poskytovanie poradenských, konzultačných služieb, zabezpečenie marketingu, zbieranie, spracovanie a poskytovanie vedeckých, technických a technologických, ekonomických, ekologických a legislatívnych informácií, najmä v oblasti poľnohospodárstva a nadväzujúceho priemyslu
   vykonávanie výchovno-vzdelávacej a manažerskej činnosti, organizovanie krátkodobých, dlhodobých a jednorázových kurzov, odborných a postgraduálnych školení pre absolventov základných, stredných a vysokých škôl aj s rekvalifikáciou
   zabezpečenie a vykonávanie propagačnej, reklamnej a inzertnej činnosti, zverejnenie a sprostredkovanie inzercií
   vykonávanie vydavateľskej činnosti periodickej tlače v maďarskom jazyku, neperiodickej tlače v maďarskom, slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, rozširovanie periodickej a neperiodickej tlače a knižnej produkcie, zabezpečenie a vykonávanie predtlačiarenskej, tlačiarenskej a rozmnožovacej činnosti
   organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, umeleckých programov
   Zrušeny spoločníci:
   JRD Budulov
   JRD Zemianska Olča
   JRD Topoľníky
   JRD Trhové Mýto
   JRD Modrany
   JRD Jahodná
   JRD Bíňa
   JRD Vojnice
   Štátny majetok Dunajský Klatov, štátny podnik
   JRD Kaloša
   JRD Gemerský Jablonec
   JRD Nová Bašta
   JRD Plešivec
   AGROPODNIK spoločný podnik Rožňava
   JRD "Mier" v Králi
   JRD Salka
   JRD Šamorín
   JRD Kamenín
   JRD Vrbová
   JRD Iža
   Štátny majetok Trnovec nad Váhom, štátny podnik
   JRD Zlatná na Ostrove
   JRD Sokolce
   JRD Chanava
   JRD Selice
   Ing. Mária Klamarcsikova Repašského 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.08.1991Nové obchodné meno:
   Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným Gazda, v jazyku maďarskom Gazda Kereskedelmi Kft
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná a sprostredkovateľská činnosť, vývoz a dovoz poľnohospodárskej, potravinárskej, priemyselnej produkcie, tlačív a kníh, ľudovo-umeleckej a umelecko-priemyselnej produkcie, okrem tovarov, na ktoré sa vzťahuje osobitné povolenie
   vnútroštátna obchodná a sprostredkovateľská činnosť, nákup a predaj poľnohospodárskej, potravinárskej, priemyselnej produkcie, výroba a predaj tlačiarenských produktov a tovarov ľudovoumeleckej a umelecko-priemyselnej výroby
   služby cestovnej kancelárie v oblasti aktívného a pasívneho cestovného ruchu, včítane ubytovacích a stravovacích služieb a zmenárenskej činnosti
   poskytovanie poradenských, konzultačných služieb, zabezpečenie marketingu, zbieranie, spracovanie a poskytovanie vedeckých, technických a technologických, ekonomických, ekologických a legislatívnych informácií, najmä v oblasti poľnohospodárstva a nadväzujúceho priemyslu
   vykonávanie výchovno-vzdelávacej a manažerskej činnosti, organizovanie krátkodobých, dlhodobých a jednorázových kurzov, odborných a postgraduálnych školení pre absolventov základných, stredných a vysokých škôl aj s rekvalifikáciou
   zabezpečenie a vykonávanie propagačnej, reklamnej a inzertnej činnosti, zverejnenie a sprostredkovanie inzercií
   vykonávanie vydavateľskej činnosti periodickej tlače v maďarskom jazyku, neperiodickej tlače v maďarskom, slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, rozširovanie periodickej a neperiodickej tlače a knižnej produkcie, zabezpečenie a vykonávanie predtlačiarenskej, tlačiarenskej a rozmnožovacej činnosti
   organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, umeleckých programov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.08.1991Zrušené obchodné meno:
   VYDAVATEĽSTVO G A Z D A spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie tlače /denník Szabad Foldmuvec, mesačník Jó Gazda, knižné publikácie/
   tlač špeciálnych tlačovín /vkladové listy/
   rozširovanie tlače
   vykonávanie obchodnej činnosti nákupom a predajom poľnohospodárskych, potravinárskych, priemyselných a úžitkových výrobkov
   poskytovanie služieb v obchodno-reštauračných a ubytovacích zariadeniach
   vykonávanie poradenských, informačných, vzdelávacích organizačných, servisných a konzultačných služieb
   výroba a sprostredkovanie reklamy a propagačných služieb
   vykonávanie obchodnej činnosti s tlačovou produkciou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.12.1990Nové obchodné meno:
   VYDAVATEĽSTVO G A Z D A spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie tlače /denník Szabad Foldmuvec, mesačník Jó Gazda, knižné publikácie/
   tlač špeciálnych tlačovín /vkladové listy/
   rozširovanie tlače
   vykonávanie obchodnej činnosti nákupom a predajom poľnohospodárskych, potravinárskych, priemyselných a úžitkových výrobkov
   poskytovanie služieb v obchodno-reštauračných a ubytovacích zariadeniach
   vykonávanie poradenských, informačných, vzdelávacích organizačných, servisných a konzultačných služieb
   výroba a sprostredkovanie reklamy a propagačných služieb
   vykonávanie obchodnej činnosti s tlačovou produkciou
   Noví spoločníci:
   JRD Budulov
   JRD Zemianska Olča
   JRD Topoľníky
   JRD Trhové Mýto
   JRD Modrany
   JRD Jahodná
   JRD Bíňa
   JRD Vojnice
   Štátny majetok Dunajský Klatov, štátny podnik
   JRD Kaloša
   JRD Gemerský Jablonec
   JRD Nová Bašta
   JRD Plešivec
   AGROPODNIK spoločný podnik Rožňava
   JRD "Mier" v Králi
   JRD Salka
   JRD Šamorín
   JRD Kamenín
   JRD Vrbová
   JRD Iža
   Štátny majetok Trnovec nad Váhom, štátny podnik
   JRD Zlatná na Ostrove
   JRD Sokolce
   JRD Chanava
   JRD Selice
   Ing. Mária Klamarcsikova Repašského 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia