Create Invoice

Geofyzika Bratislava š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Geofyzika Bratislava š.p.
Status Destroyed
PIN 00891771
Date create 31 December 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Geofyzika Bratislava š.p.
Bratislava
Contact Information
Mobile phone(s) +421910976280
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00891771
 • Registered seat: Geofyzika Bratislava š.p., Bratislava
 • Date create: 31 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Geofyzika Bratislava š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. vykonávanie geofyzikálnych výskumných a prieskumových prác pri riešení úloh ložiskového, hydrogeologického a inžinierskogeologického prieskumu a vydávanie geofyzikálnych máp
   2.výskum a vývoj metód užitej geofyziky vrátane prístrojového vybavenia
   3.vypracúvanie znaleckých posudkov z odboru užitej geozyziky
   4. spracúvanie a publikovanie vedeckotechnických informácií z odboru užitej geofyziky
   5. vykonávanie geofyzických prác pri prieskume a výbere lokalít pre jadrové energetické stavby a jadrové energetické zariadenia, priebežné sledovanie výstavby a prevádzky týchto objektov geofyzikálnymi metódami
   6. vykonávanie geofyzikálnych výskumných a prieskumných prác pri riešení problematiky ochrany životného prostredia, pri územnom plánovaní a pri výstavbe objektov všetkých druhov a typov
   7. maloobchodná činnosť - predaj vlastných výrobkov, vyvinutých pri výskumnej a vývojovej činnosti, ako i poskytovanie súvisiacich výkonov a služieb
   8. poskytovanie automobilových servisných a opravárenských služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   RNDr Michal Kurkin , CSc Vihorlatská 8 Bratislava
   RNDr Peter Muška , CSc - vedúci technického úseku 1. zástupca riaditeľa Budišínska 16 Bratislava
   RNDr Dušan Obernauer , CSc - vedúci obchodného úseku, 2.zástupca riaditeľa Sekulská 5 Bratislava
   25.03.1991Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   RNDr Peter Muška , CSc - vedúci technického úseku 1. zástupca riaditeľa Budišínska 16 Bratislava
   RNDr Dušan Obernauer , CSc - vedúci obchodného úseku, 2.zástupca riaditeľa Sekulská 5 Bratislava
   24.03.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   12.12.1990Nové obchodné meno:
   Geofyzika Bratislava š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   1. vykonávanie geofyzikálnych výskumných a prieskumových prác pri riešení úloh ložiskového, hydrogeologického a inžinierskogeologického prieskumu a vydávanie geofyzikálnych máp
   2.výskum a vývoj metód užitej geofyziky vrátane prístrojového vybavenia
   3.vypracúvanie znaleckých posudkov z odboru užitej geozyziky
   4. spracúvanie a publikovanie vedeckotechnických informácií z odboru užitej geofyziky
   5. vykonávanie geofyzických prác pri prieskume a výbere lokalít pre jadrové energetické stavby a jadrové energetické zariadenia, priebežné sledovanie výstavby a prevádzky týchto objektov geofyzikálnymi metódami
   6. vykonávanie geofyzikálnych výskumných a prieskumných prác pri riešení problematiky ochrany životného prostredia, pri územnom plánovaní a pri výstavbe objektov všetkých druhov a typov
   7. maloobchodná činnosť - predaj vlastných výrobkov, vyvinutých pri výskumnej a vývojovej činnosti, ako i poskytovanie súvisiacich výkonov a služieb
   8. poskytovanie automobilových servisných a opravárenských služieb
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   RNDr Michal Kurkin , CSc Vihorlatská 8 Bratislava