Create Invoice

Agentúra ELÁN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Agentúra ELÁN
Status Destroyed
PIN 00894052
TIN 2020878354
Date create 14 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Agentúra ELÁN
Bučinova 6
82107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00894052 TIN: 2020878354
 • Registered seat: Agentúra ELÁN, Bučinova 6, 82107, Bratislava
 • Date create: 14 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.01.2010Zrušené obchodné meno:
   Agentúra ELÁN, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bučinova 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   kúpa tovaru za účelom ich ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   zaisťovanie obchodných, sprostredkovateľských a obstarábateľských služieb, poradenská a konzultačná činnosť vo všetkých vyššie uvedených oblastiach
   všeobecná obchodná a zahraničnoobchodná činnosť a zahraničnoobchodné hospodárske služby všetkého druhu
   zastupovanie zahraničných firiem v ČSFR a zastupovanie čsl. firiem v zahraničí
   export, import, reexport a predaj tovarov všetkého druhu so službami s tým spojenými okrem komodít, ktoré podliehajú osobitnému povoleniu
   zabezpečovanie služieb v oblasti turistického ruchu
   zabezpečovanie finančných operácií a všetkých iných dovolených aktivít na finančnom trhu a v zastúpení zabezpečovanie bankových obchodných aktivít všetkého druhu
   poskytovanie finančných a nefinančných záruk a garancií všetkého druhu a to tak za právnické ako aj za fyzické osoby
   zriaďovanie umeleckých agentúr, výstavných siení predajného a iného charakteru, zriaďovanie aukčných firiem a aukčných siení
   uskutočňovanie kapitálového, finančného a iného podielníctva, uskutočňovanie kapitálových, finančných a iných investícií do spoločností a firiem výrobných, distribučných, obchodných, agentúrnych, poradenských a iných
   nákup a predaj nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, zriaďovanie realitných kancelárií, prenajímanie pôdy, výrobných zariadení, výrobných priestorov, nebytových priestorov, leasing nehnuteľností a tovarov dlhodobej spotreby všetkého druhu, zriaďovanie leasingových spoločností
   zabezpečovanie kultúrnych podujatí, súvisiaca polygrafická, agentážna, propagačná, reklamná a iná obdobná činnosť zameraná na prosperitu spoločnosti pri dodržaní platných predpisov ČSFR, ako aj edičná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ráž Trenčianska 54 Bratislava
   Ján Baláž Pod rovnicami 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.06.1999Nové obchodné meno:
   Agentúra ELÁN, spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.06.1999Zrušené obchodné meno:
   Agentúra ELÁN, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Baláž Pod rovnicami 7 Bratislava
   Jozef Ráž Trenčianska 54 Bratislava
   09.09.1993Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   kúpa tovaru za účelom ich ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Jozef Ráž Trenčianska 54 Bratislava
   Ján Baláž Pod rovnicami 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Baláž Pod rovnicami 7 Bratislava
   Jozef Ráž Trenčianska 54 Bratislava
   08.09.1993Zrušeny spoločníci:
   Ján Baláž Pod rovnicami 7 Bratislava
   Alan Bíly Mudroňova 30 Bratislava
   Jozef Ráž Trenčianska 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.01.1992Nové predmety činnosti:
   zaisťovanie obchodných, sprostredkovateľských a obstarábateľských služieb, poradenská a konzultačná činnosť vo všetkých vyššie uvedených oblastiach
   všeobecná obchodná a zahraničnoobchodná činnosť a zahraničnoobchodné hospodárske služby všetkého druhu
   zastupovanie zahraničných firiem v ČSFR a zastupovanie čsl. firiem v zahraničí
   export, import, reexport a predaj tovarov všetkého druhu so službami s tým spojenými okrem komodít, ktoré podliehajú osobitnému povoleniu
   zabezpečovanie služieb v oblasti turistického ruchu
   zabezpečovanie finančných operácií a všetkých iných dovolených aktivít na finančnom trhu a v zastúpení zabezpečovanie bankových obchodných aktivít všetkého druhu
   poskytovanie finančných a nefinančných záruk a garancií všetkého druhu a to tak za právnické ako aj za fyzické osoby
   zriaďovanie umeleckých agentúr, výstavných siení predajného a iného charakteru, zriaďovanie aukčných firiem a aukčných siení
   uskutočňovanie kapitálového, finančného a iného podielníctva, uskutočňovanie kapitálových, finančných a iných investícií do spoločností a firiem výrobných, distribučných, obchodných, agentúrnych, poradenských a iných
   nákup a predaj nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, zriaďovanie realitných kancelárií, prenajímanie pôdy, výrobných zariadení, výrobných priestorov, nebytových priestorov, leasing nehnuteľností a tovarov dlhodobej spotreby všetkého druhu, zriaďovanie leasingových spoločností
   zabezpečovanie kultúrnych podujatí, súvisiaca polygrafická, agentážna, propagačná, reklamná a iná obdobná činnosť zameraná na prosperitu spoločnosti pri dodržaní platných predpisov ČSFR, ako aj edičná činnosť
   Noví spoločníci:
   Alan Bíly Mudroňova 30 Bratislava
   01.01.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Zabezpečovanie kultúrnych podujatí, súvisiaca polygrafická, agentážna, propagačná, reklamná a iná obdobná činnosť zameraná na prosperitu spoločnosti pri dodržaní platných predpisov ČSFR, ako aj edičná činnosť
   14.03.1991Nové obchodné meno:
   Agentúra ELÁN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bučinova 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Zabezpečovanie kultúrnych podujatí, súvisiaca polygrafická, agentážna, propagačná, reklamná a iná obdobná činnosť zameraná na prosperitu spoločnosti pri dodržaní platných predpisov ČSFR, ako aj edičná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ján Baláž Pod rovnicami 7 Bratislava
   Jozef Ráž Trenčianska 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia