Create Invoice

INTERGARO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INTERGARO
Status In liquidation
PIN 00894231
TIN 2020831527
Date create 22 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat INTERGARO
Novosvetská 4
81106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00894231 TIN: 2020831527
 • Registered seat: INTERGARO, Novosvetská 4, 81106, Bratislava
 • Date create: 22 April 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Romolo Cicutto Jančova 15 Bratislava 19.04.1993
  Emília Martinková Mamateyova 28 Bratislava 19.04.1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Romolo Cicutto 2 324 € (33.3%) Jančova 15 Bratislava
  Emília Martinková 2 324 € (33.3%) Mamateyova 28 Bratislava
  Ing. Jarmila Gažová 2 324 € (33.3%) Novosvetská 4 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.02.2001Nové obchodné meno:
   INTERGARO, spol.s.r.o. - v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.02.2001Zrušené obchodné meno:
   INTERGARO, spol.s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.04.1993Nové sidlo:
   Novosvetská 4 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ
   sprostredkovanie v stavebníctve v projektovej činnosti
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť
   zastupiteľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Romolo Cicutto Jančova 15 Bratislava
   Emília Martinková Mamateyova 28 Bratislava
   18.04.1993Zrušené sidlo:
   Novosvetská 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zameranie na vedecko výskumnú oblasť technického rozvoja, aplikácia poznatkov technických, biologických vied a fyziky v rámci čoho sa zaoberá navrhovaním zostáv meracích a vyhodnocovacích systémov, technikou a metódami ochrany technologických celkov proti nepriaznivým vplyvom životného prostredia s náväznou realizáciou
   poskytovanie servisnej, obchodnej a dopravnej služby
   riešenie v oblasti techniky, ochrany technologických celkov voči vplyvom vonkajšieho prostredia a realizácia najvhodnejších postupov systémov ochrany
   poskytovanie servisnej služby pre domácu a zahraničnú meraciu, laborátornu, prístrojovú, automatizačnú, vyhodnocovaciu a výpočtovú techniku
   zabezpečenie obchodnej činnosti domácich a zahraničných firiem
   zabezpečenie merania a monitorovania životného prostredia a s tým súvisiaca realizácia ekologických prác
   realizácia montážno zámočníckych prác
   zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavby obytných domov, rodinných domov a stavieb občianskej vybavenosti vrátane interiérov
   zabezpečovanie inžinierskej činnosti a odbornej technickej pomoci pri vypracovaní technických posudkov, štúdií, zameraní skutkových stavov, stavebných častí, elektroinštalácií, inžinierskych sietí, oceľových konštrukcií a vzduchotechnických zariadení
   realizácia audiovizuálnych prác v rozsahu od projektu až ku konečnej realizácii vrátane realizácie filmu, videa alebo iného média
   prepis filmu na video, videa na video vrátane zapožičiavania videokaziet
   financovanie a zabezpečenia úverových a bankových operácií v Kčs a vo voľných menách vo vzťahu k činnosti spoločnosti a v rozsahu a za podmienok stanovených devízovým povolením ŠBČS
   spoločnosť bude rozvíjať svoju činnosť v Českej a Slovenskej federatívnej republike a v zahraničí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.04.1991Nové obchodné meno:
   INTERGARO, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novosvetská 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zameranie na vedecko výskumnú oblasť technického rozvoja, aplikácia poznatkov technických, biologických vied a fyziky v rámci čoho sa zaoberá navrhovaním zostáv meracích a vyhodnocovacích systémov, technikou a metódami ochrany technologických celkov proti nepriaznivým vplyvom životného prostredia s náväznou realizáciou
   poskytovanie servisnej, obchodnej a dopravnej služby
   riešenie v oblasti techniky, ochrany technologických celkov voči vplyvom vonkajšieho prostredia a realizácia najvhodnejších postupov systémov ochrany
   poskytovanie servisnej služby pre domácu a zahraničnú meraciu, laborátornu, prístrojovú, automatizačnú, vyhodnocovaciu a výpočtovú techniku
   zabezpečenie obchodnej činnosti domácich a zahraničných firiem
   zabezpečenie merania a monitorovania životného prostredia a s tým súvisiaca realizácia ekologických prác
   realizácia montážno zámočníckych prác
   zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavby obytných domov, rodinných domov a stavieb občianskej vybavenosti vrátane interiérov
   zabezpečovanie inžinierskej činnosti a odbornej technickej pomoci pri vypracovaní technických posudkov, štúdií, zameraní skutkových stavov, stavebných častí, elektroinštalácií, inžinierskych sietí, oceľových konštrukcií a vzduchotechnických zariadení
   realizácia audiovizuálnych prác v rozsahu od projektu až ku konečnej realizácii vrátane realizácie filmu, videa alebo iného média
   prepis filmu na video, videa na video vrátane zapožičiavania videokaziet
   financovanie a zabezpečenia úverových a bankových operácií v Kčs a vo voľných menách vo vzťahu k činnosti spoločnosti a v rozsahu a za podmienok stanovených devízovým povolením ŠBČS
   spoločnosť bude rozvíjať svoju činnosť v Českej a Slovenskej federatívnej republike a v zahraničí
   Noví spoločníci:
   Romolo Cicutto Jančova 15 Bratislava
   Ing. Jarmila Gažová Novosvetská 4 Bratislava
   Emília Martinková Mamateyova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia