Create Invoice

Slovenská obilná komora , š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenská obilná komora , š.p.
Status Destroyed
PIN 00894338
Date create 01 May 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat Slovenská obilná komora , š.p.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00894338
 • Registered seat: Slovenská obilná komora , š.p., Bratislava
 • Date create: 01 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.08.1992Zrušené obchodné meno:
   Slovenská obilná komora , š.p. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Vladimír Soták - prvý zástupca Buďoného 38 Bratislava
   JUDr Ján Pračko - druhý zástupca Krajňákova 16 Bratislava
   15.10.1991Nové obchodné meno:
   Slovenská obilná komora , š.p. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   14.10.1991Zrušené obchodné meno:
   Slovenská obilná komora štátny podnik
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodno - technicko - finančné služby pre subjekty manipulujúce s obilninami, strukovinami a olejninami
   obhospodarovanie republikových hmotných rezerv obilnin
   ochranárska činnosť nadnákupom a zásobovaním obilninami, olejninami a strukovinami
   koordinačná činnosť súvisiaca so zámermi štátnej politiky rastlinných výrobkov, zabezpečovanie informatiky pre potreby štátu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Marián Babják Pri Suchom Mlyne 38 Bratislava
   14.06.1991Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Vladimír Soták - prvý zástupca Buďoného 38 Bratislava
   JUDr Ján Pračko - druhý zástupca Krajňákova 16 Bratislava
   13.06.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   29.04.1991Nové obchodné meno:
   Slovenská obilná komora štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   obchodno - technicko - finančné služby pre subjekty manipulujúce s obilninami, strukovinami a olejninami
   obhospodarovanie republikových hmotných rezerv obilnin
   ochranárska činnosť nadnákupom a zásobovaním obilninami, olejninami a strukovinami
   koordinačná činnosť súvisiaca so zámermi štátnej politiky rastlinných výrobkov, zabezpečovanie informatiky pre potreby štátu
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Marián Babják Pri Suchom Mlyne 38 Bratislava