Create Invoice

Výskumno - vývojový ústav pozemných stavieb Nova, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Výskumno - vývojový ústav pozemných stavieb Nova, š.p.
Status Destroyed
PIN 00894443
Date create 01 July 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat Výskumno - vývojový ústav pozemných stavieb Nova, š.p.
Pestovateľská 2
82104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00894443
 • Registered seat: Výskumno - vývojový ústav pozemných stavieb Nova, š.p., Pestovateľská 2, 82104, Bratislava
 • Date create: 01 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.12.1996Zrušené obchodné meno:
   Výskumno - vývojový ústav pozemných stavieb Nova, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti stavebníctva
   poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti stavebníctva
   obstarávateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   prenájom prístrojov a zariadení
   prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   výskumné a vývojové práce
   inžinierska činnosť
   overovanie, diagnostika a normalizačná činnosť
   riešenie vedecko-technických projektov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Jozef Lano - riaditeľ Hlavná 55 Bratislava
   22.04.1996Nové sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   projektová, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti stavebníctva
   poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti stavebníctva
   obstarávateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   prenájom prístrojov a zariadení
   prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   výskumné a vývojové práce
   inžinierska činnosť
   overovanie, diagnostika a normalizačná činnosť
   riešenie vedecko-technických projektov
   21.04.1996Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku sú výskumno-vývojové práce, expertízna činnosť, projektová činnosť, inžinierska, konzultačná a poradenská činnosť, typizačné práce vo výstavbe, overovanie diagnostika a normalizácia v oblasti stavebnej fyziky, obchodná činnosť. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych úloh alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti. Uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   09.07.1991Nové obchodné meno:
   Výskumno - vývojový ústav pozemných stavieb Nova, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku sú výskumno-vývojové práce, expertízna činnosť, projektová činnosť, inžinierska, konzultačná a poradenská činnosť, typizačné práce vo výstavbe, overovanie diagnostika a normalizácia v oblasti stavebnej fyziky, obchodná činnosť. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych úloh alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti. Uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Jozef Lano - riaditeľ Hlavná 55 Bratislava