Create Invoice

Stavebný podnik Malacky, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Stavebný podnik Malacky, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00894630
Date create 01 July 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat Stavebný podnik Malacky, štátny podnik
Malacky
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00894630
 • Registered seat: Stavebný podnik Malacky, štátny podnik, Malacky
 • Date create: 01 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.08.1995Zrušené obchodné meno:
   Stavebný podnik Malacky, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Malacky
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebné práce, opravy, údržba a rekonštrukcie stavieb
   výroba betónových a železobetónových výrobkov, malty a betónu
   výroba stolárskych, zámočníckych a klampiarenskych výrobkov
   opravy strojov, zariadení a dopravných prostriedkov
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať dalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti. Uvedené činnosti môže vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. ________
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Pajpachová - likvidátor Radlinského 23 Malacky
   25.04.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Pajpachová - likvidátor Radlinského 23 Malacky
   24.04.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Svrček ul. 1.mája 31 Pezinok
   02.04.1993Nové obchodné meno:
   Stavebný podnik Malacky, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Svrček ul. 1.mája 31 Pezinok
   01.04.1993Zrušené obchodné meno:
   Stavebný podnik Malacky, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. .Eugen Svrček ul. 1.mája 31 Pezinok
   01.07.1991Nové obchodné meno:
   Stavebný podnik Malacky, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Malacky
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   stavebné práce, opravy, údržba a rekonštrukcie stavieb
   výroba betónových a železobetónových výrobkov, malty a betónu
   výroba stolárskych, zámočníckych a klampiarenskych výrobkov
   opravy strojov, zariadení a dopravných prostriedkov
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať dalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti. Uvedené činnosti môže vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. ________
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. .Eugen Svrček ul. 1.mája 31 Pezinok