Create Invoice

SLOVOSIVO, šľachtiteľský a semenársky podnik, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVOSIVO, šľachtiteľský a semenársky podnik, š.p.
Status Destroyed
PIN 00894991
Date create 01 April 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat SLOVOSIVO, šľachtiteľský a semenársky podnik, š.p.
96202
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00894991
 • Registered seat: SLOVOSIVO, šľachtiteľský a semenársky podnik, š.p., 96202, Bratislava
 • Date create: 01 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.08.1994Zrušené obchodné meno:
   SLOVOSIVO, šľachtiteľský a semenársky podnik, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskum, novošľachtenie a udržovacie šľachtenie poľných plodínm, zelenín, kvetín, liečivých rastlín, ovocných a okrasných drevín, viniča, koreninových a technických plodín, vrátane odrodovej agrotechniky, výživy a ochrany rastlín, tvorby a overovania nových technologií semenárstva a merantilnej výroby
   riešenie výskumných úloh plánu RVT a transfér výsledkov výskumu a šľachtenia do poľnohospodárskej praxe
   výroba, nákup, úprava ,skladovanie a odbyt osív, sadív a škôlkárskych výpestkov
   poľnohospodárska výroba rastlinná a živočíšna, vrátane spracovania rastlinných a živočíšnych produktov
   stavebná činnosť vrátane búracích, výkopových a iných prác
   obchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť
   zahranično-hospodárska a zahranično-obchodná činnosť
   inžiniersko-geologické a hydrogeologické práce
   vývoj a výroba strojov a zariadení
   výroba, nákup, úprava, a predaj výrobkov z kovu, z dreva, kože , textilu, umelých hmôt, chemických látok a druhotných surovín
   tlačiarenské a reprografické práce
   remeselnícke práce a ostatné služby
   poradenská činnosť/technická, ekonomická, právna/
   výroba pekárskych výrobkov a cestovinárskych, vrátane predaja vo vlastnej sieti
   nákladná a osobná autodopra va výroba Ekokrustu a jeho zavádzania do obehu
   výroba liehu a jeho zavádzanie do obehu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Augustín Grman , CSc - riaditeľ Pustá 5 Bratislava
   02.12.1992Nový štatutárny orgán:
   Augustín Grman , CSc - riaditeľ Pustá 5 Bratislava
   01.12.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Augustín Raučina - riaditeľ Račianska 93 Bratislava
   25.08.1992Nové predmety činnosti:
   nákladná a osobná autodopra va výroba Ekokrustu a jeho zavádzania do obehu
   výroba liehu a jeho zavádzanie do obehu
   02.04.1991Nové obchodné meno:
   SLOVOSIVO, šľachtiteľský a semenársky podnik, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výskum, novošľachtenie a udržovacie šľachtenie poľných plodínm, zelenín, kvetín, liečivých rastlín, ovocných a okrasných drevín, viniča, koreninových a technických plodín, vrátane odrodovej agrotechniky, výživy a ochrany rastlín, tvorby a overovania nových technologií semenárstva a merantilnej výroby
   riešenie výskumných úloh plánu RVT a transfér výsledkov výskumu a šľachtenia do poľnohospodárskej praxe
   výroba, nákup, úprava ,skladovanie a odbyt osív, sadív a škôlkárskych výpestkov
   poľnohospodárska výroba rastlinná a živočíšna, vrátane spracovania rastlinných a živočíšnych produktov
   stavebná činnosť vrátane búracích, výkopových a iných prác
   obchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť
   zahranično-hospodárska a zahranično-obchodná činnosť
   inžiniersko-geologické a hydrogeologické práce
   vývoj a výroba strojov a zariadení
   výroba, nákup, úprava, a predaj výrobkov z kovu, z dreva, kože , textilu, umelých hmôt, chemických látok a druhotných surovín
   tlačiarenské a reprografické práce
   remeselnícke práce a ostatné služby
   poradenská činnosť/technická, ekonomická, právna/
   výroba pekárskych výrobkov a cestovinárskych, vrátane predaja vo vlastnej sieti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Augustín Raučina - riaditeľ Račianska 93 Bratislava