Create Invoice

AGROCONS CENTRUM, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AGROCONS CENTRUM, š.p.
Status Destroyed
PIN 00895059
Date create 30 April 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat AGROCONS CENTRUM, š.p.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00895059
 • Registered seat: AGROCONS CENTRUM, š.p., Bratislava
 • Date create: 30 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   AGROCONS CENTRUM, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   prieskumné práce pre investičnú výstavbu, najmä výkony geologické a geodewtické
   rozvojové, investičné, zastavovacie a objemové štúdie a prípravná dokumentácia stavieb
   projekcia dokumentácie všetkých druhov stavieb vrátane meliorácií
   projekty rekonštrukcií a modernizácia stavieb
   ekologické štúdie a komplexné riešenie čistiarní odpadových vôd, výroba bioplynu
   inžinierska činnosť všetkého druhu, vrátane zabezpečenia komplexnej dodávky stavieb
   minimalizácia spotreby palív a energie
   pozemkové úpravy súvisiace s rozčleňovaním poľnohospodárskych podnikov a vyčleäovaním pozemkov individuálnych vlastníkov
   projekty rekultivácií a zúrodnenia pôdneho fondu
   optimalizácia výroby a výrobné zameranie poľnohospodárskych podnikov a súkromných podnikateľov
   konzultačná a poradenská činnosť, servisné, obchodné, marketingové a informačné služby v oblasti poľnohospodárstva a investičnej výstavby
   zavádzanie výpočtovej techniky, vypracovaniea nákup programov, výpočtové práce na vlastných počítačoch
   obchosdná činnosť v tuzemsku a v zahraničí
   vykonávanie cestnej dopravy pre cudzie potreby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Pavol Ďurišin - riaditeľ Reichelova 51 Bratislava
   02.05.1991Nové obchodné meno:
   AGROCONS CENTRUM, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   prieskumné práce pre investičnú výstavbu, najmä výkony geologické a geodewtické
   rozvojové, investičné, zastavovacie a objemové štúdie a prípravná dokumentácia stavieb
   projekcia dokumentácie všetkých druhov stavieb vrátane meliorácií
   projekty rekonštrukcií a modernizácia stavieb
   ekologické štúdie a komplexné riešenie čistiarní odpadových vôd, výroba bioplynu
   inžinierska činnosť všetkého druhu, vrátane zabezpečenia komplexnej dodávky stavieb
   minimalizácia spotreby palív a energie
   pozemkové úpravy súvisiace s rozčleňovaním poľnohospodárskych podnikov a vyčleäovaním pozemkov individuálnych vlastníkov
   projekty rekultivácií a zúrodnenia pôdneho fondu
   optimalizácia výroby a výrobné zameranie poľnohospodárskych podnikov a súkromných podnikateľov
   konzultačná a poradenská činnosť, servisné, obchodné, marketingové a informačné služby v oblasti poľnohospodárstva a investičnej výstavby
   zavádzanie výpočtovej techniky, vypracovaniea nákup programov, výpočtové práce na vlastných počítačoch
   obchosdná činnosť v tuzemsku a v zahraničí
   vykonávanie cestnej dopravy pre cudzie potreby
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Pavol Ďurišin - riaditeľ Reichelova 51 Bratislava