Create Invoice

AGROCONS PROJEKT, š.p.v lokvidácii - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AGROCONS PROJEKT, š.p.v lokvidácii
Status Destroyed
PIN 00895067
Date create 01 April 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat AGROCONS PROJEKT, š.p.v lokvidácii
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00895067
 • Registered seat: AGROCONS PROJEKT, š.p.v lokvidácii, Bratislava
 • Date create: 01 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.04.1992Zrušené obchodné meno:
   AGROCONS PROJEKT, š.p.v lokvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť, marketing a informačné služby v oblasti poľnohospodárskej výstavby
   2. výkon generálneho projektanta v investičnej výstavbe
   3.hydrogeologický, geologický prieskum a geologické práce
   4. pozemkové úpravy, projekty, rekultivácie a zúrodňovanie pôdneho fondu, meliorácie, optimalizácie poľnohospodárskej výroby, rozvojové, investičné, zastavovacie a objemové štúdie, zadania, ekologické štúdie poľnohospodárskej krajiny
   5. výskumné a vývojové práce, typizácia v poľnohospodárskej investičnej výstavbe, vrátane malých fariem
   6. územná projekcia-program obnovy dediny, projekcia obytného územia a objektov občianskej vybavenosti vidieka
   7. projektová dokumentácia všetkého druhu, vrátane rekonštrukcií a modernizácie a zamerania starých stavov ako aj projektová dokumentácia agropotravinárskych komplexov z hľadiska finalizácie výroby
   8. inžinierska činnosť všetkého druhu, vrátane zabezpečenia komplexnej dodávky stavieb na klúč
   9. obchodná činnosť v rozsahu registrácie a povolení v tuzemsku i v zahraničí, najmä v súvislosti s investičnou výstavbou a dodávkou projektovej dokumentácie, vrátane maloobchodnej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   03.06.1991Nové obchodné meno:
   AGROCONS PROJEKT, š.p.v lokvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   02.06.1991Zrušené obchodné meno:
   AGROCONS PROJEKT, š.p.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ján Juráš - riaditeľ Schiffelova 42 Bratislava
   29.03.1991Nové obchodné meno:
   AGROCONS PROJEKT, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   1. sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť, marketing a informačné služby v oblasti poľnohospodárskej výstavby
   2. výkon generálneho projektanta v investičnej výstavbe
   3.hydrogeologický, geologický prieskum a geologické práce
   4. pozemkové úpravy, projekty, rekultivácie a zúrodňovanie pôdneho fondu, meliorácie, optimalizácie poľnohospodárskej výroby, rozvojové, investičné, zastavovacie a objemové štúdie, zadania, ekologické štúdie poľnohospodárskej krajiny
   5. výskumné a vývojové práce, typizácia v poľnohospodárskej investičnej výstavbe, vrátane malých fariem
   6. územná projekcia-program obnovy dediny, projekcia obytného územia a objektov občianskej vybavenosti vidieka
   7. projektová dokumentácia všetkého druhu, vrátane rekonštrukcií a modernizácie a zamerania starých stavov ako aj projektová dokumentácia agropotravinárskych komplexov z hľadiska finalizácie výroby
   8. inžinierska činnosť všetkého druhu, vrátane zabezpečenia komplexnej dodávky stavieb na klúč
   9. obchodná činnosť v rozsahu registrácie a povolení v tuzemsku i v zahraničí, najmä v súvislosti s investičnou výstavbou a dodávkou projektovej dokumentácie, vrátane maloobchodnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ján Juráš - riaditeľ Schiffelova 42 Bratislava