Create Invoice

Vinoprogres, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Vinoprogres, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00895334
Date create 01 April 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat Vinoprogres, štátny podnik
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00895334
 • Registered seat: Vinoprogres, štátny podnik, Bratislava
 • Date create: 01 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.03.1992Zrušené obchodné meno:
   Vinoprogres, štátny podnik - v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1.Vývoz -sadbový materiál, semená, rastlinné tuky a oleje, výťažky, esencie ,tresti, koncentráty víno hroznové, ostatné kvasné nápoje, etylalkohol nedentaturovaný, vínne kaly, bentonit, patenty, lincencie, ochranné známky, oxid uhličitý, insektcídy a herbicídy, filtračné bloky a dosky, škatule a debny, ostatné tlačiarenské výrobky, kuchynský a stolový riad a príbory, ostatné keramické výrobky, nealkoholické nápoje z hrozna, ovocia a zeleniny
   2.Dovoz -prírodný korok, výrobky z prírodného korku, aglomerovaný korok, chladničky, mraziarenské bosy, odstredivky, umývačky riadov, lisy, drviče, počítacie stroje, stroje na spracovanie dát, kancelárske stroje a prístroje, čerpadlá, prístroje a laboratórne zariadenia stroje a prístroje pre priemyselnú výrobu, víno a hrozno
   3.Služby -zahraničným osobám na území ČSFR a v zahranizí formou poskytovania prác a služieb v oblasti: vinohradníctva a vinárstva, pestovanie sadbového materiálu, pri zabezpečovaní zvyšovania úrovne bezodpadových technologií prevádzkovania vlastných reštauračných a ubytovacích zariadení, predaj výrobkov vo vlastných a dodávateľských zariadeniach
   sprostredkovanie odbytu vína a všetkých výrobkov výrabaných vinárskymi a.s. ako i súkromnými podnikateľmi, družstvami na báze hrozna, ovocia a zeleniny, na celom území ČSFR
   predaj vína a všetkých výrobkov vyrábaných vinárskymi a.s. súkromnými podnikateľmi, družstvami vo vlastných zariadeniach
   reštauračná činnosť
   zabezpečovanie nákupu náhradných dielov Služby koordinácie odbytovej činnosti vinárskych na vnútornom trhu propagácie, prieskum trhu organizácie výstav, veľtrhov vrátane montáži a likvidačných prác obstarávateľská činnosť MTZ vybavovanie konkrétnej agendy spojenej s technologickou normalizáciou ochrana známok a označenie pôvodu (prihlásenie, prieskum, dodržiavanie, ich obnova) laborátorne (analytické rozbory, overovanie a testovanie pomocou materiálov pre výrobu vína, overoanie analytických váh, závaží, refraktometrov, odmerného skla) poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti financovania, úverovania, odvodových povinností nákladov a kalkulácií centotvroby daňovej politiky ekonomiky práce informačnej sústavy a auditórskej činnosti služby v spracovaní údajov vo výpočtovej technike tvorby nových programových produktov vybavovanie colnej agendy majetko-právne vzťahy zmluvné vzťahy Inžinierska činnosť
   spracovanie zadaní a zabezpečovanie projektovej prípravy stavieb a strojných investícií a rekonštrukcií
   investorská príprava realizácie akcie
   koznultačná činnosť v odbore technológie spracovanie hrozna a ovocia na víno, nealkonápoje a detiláty, vedľajšej produkty
   návrhy strojno-technologických riešení nových výrob a rekonštrukcií
   koznultačno-poradenská činnosť v oblasti energetiky, vodného hospodárstva a ekologie
   kompletácia technologických zariadení a zabepečenie ich montáe a jej koordinácie Výrobná činnosť:
   montáž a opravy strojno-technologických zariadení
   výroba zariadení pre potravinársko-nápojársky priemysel
   výroba nedostatkových náhrdných dielov
   výroba a úprava pomocných a obslužnych materiálov súvisiacich s výrobou vína a ostatných nápojov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Stanislav Moravčík - likvidátor Kirovova č.143 Bratislava
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   Vinoprogres, štátny podnik - v likvidácii
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   1.Vývoz -sadbový materiál, semená, rastlinné tuky a oleje, výťažky, esencie ,tresti, koncentráty víno hroznové, ostatné kvasné nápoje, etylalkohol nedentaturovaný, vínne kaly, bentonit, patenty, lincencie, ochranné známky, oxid uhličitý, insektcídy a herbicídy, filtračné bloky a dosky, škatule a debny, ostatné tlačiarenské výrobky, kuchynský a stolový riad a príbory, ostatné keramické výrobky, nealkoholické nápoje z hrozna, ovocia a zeleniny
   2.Dovoz -prírodný korok, výrobky z prírodného korku, aglomerovaný korok, chladničky, mraziarenské bosy, odstredivky, umývačky riadov, lisy, drviče, počítacie stroje, stroje na spracovanie dát, kancelárske stroje a prístroje, čerpadlá, prístroje a laboratórne zariadenia stroje a prístroje pre priemyselnú výrobu, víno a hrozno
   3.Služby -zahraničným osobám na území ČSFR a v zahranizí formou poskytovania prác a služieb v oblasti: vinohradníctva a vinárstva, pestovanie sadbového materiálu, pri zabezpečovaní zvyšovania úrovne bezodpadových technologií prevádzkovania vlastných reštauračných a ubytovacích zariadení, predaj výrobkov vo vlastných a dodávateľských zariadeniach
   sprostredkovanie odbytu vína a všetkých výrobkov výrabaných vinárskymi a.s. ako i súkromnými podnikateľmi, družstvami na báze hrozna, ovocia a zeleniny, na celom území ČSFR
   predaj vína a všetkých výrobkov vyrábaných vinárskymi a.s. súkromnými podnikateľmi, družstvami vo vlastných zariadeniach
   reštauračná činnosť
   zabezpečovanie nákupu náhradných dielov Služby koordinácie odbytovej činnosti vinárskych na vnútornom trhu propagácie, prieskum trhu organizácie výstav, veľtrhov vrátane montáži a likvidačných prác obstarávateľská činnosť MTZ vybavovanie konkrétnej agendy spojenej s technologickou normalizáciou ochrana známok a označenie pôvodu (prihlásenie, prieskum, dodržiavanie, ich obnova) laborátorne (analytické rozbory, overovanie a testovanie pomocou materiálov pre výrobu vína, overoanie analytických váh, závaží, refraktometrov, odmerného skla) poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti financovania, úverovania, odvodových povinností nákladov a kalkulácií centotvroby daňovej politiky ekonomiky práce informačnej sústavy a auditórskej činnosti služby v spracovaní údajov vo výpočtovej technike tvorby nových programových produktov vybavovanie colnej agendy majetko-právne vzťahy zmluvné vzťahy Inžinierska činnosť
   spracovanie zadaní a zabezpečovanie projektovej prípravy stavieb a strojných investícií a rekonštrukcií
   investorská príprava realizácie akcie
   koznultačná činnosť v odbore technológie spracovanie hrozna a ovocia na víno, nealkonápoje a detiláty, vedľajšej produkty
   návrhy strojno-technologických riešení nových výrob a rekonštrukcií
   koznultačno-poradenská činnosť v oblasti energetiky, vodného hospodárstva a ekologie
   kompletácia technologických zariadení a zabepečenie ich montáe a jej koordinácie Výrobná činnosť:
   montáž a opravy strojno-technologických zariadení
   výroba zariadení pre potravinársko-nápojársky priemysel
   výroba nedostatkových náhrdných dielov
   výroba a úprava pomocných a obslužnych materiálov súvisiacich s výrobou vína a ostatných nápojov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Stanislav Moravčík - likvidátor Kirovova č.143 Bratislava