Create Invoice

CABS Informačné a komunikačné systémy - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CABS Informačné a komunikačné systémy
Status Destroyed
PIN 00895695
Date create 19 November 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CABS Informačné a komunikačné systémy
Čulenova 5
81646
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00895695
 • Registered seat: CABS Informačné a komunikačné systémy, Čulenova 5, 81646, Bratislava
 • Date create: 19 November 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.07.2009Zrušené obchodné meno:
   CABS Informačné a komunikačné systémy, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru
   poradenská, školiaca a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky.
   Zrušeny spoločníci:
   " CABS Information und Komunikation systeme GmbH so sídlom vo Viedni"
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Beňovič Hviezdna 38 Bratislava
   13.05.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru
   poradenská, školiaca a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Beňovič Hviezdna 38 Bratislava
   12.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   5. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie.
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   technického servisu v oblasti výpočtovej techniky, telekomunikačných systémov, kancelárskej techniky
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou : -technicko-poradenskej činnosti v náväznosti na predmet činnosti organizácie
   3. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR 256/1990 Zb.
   2. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďaľšej činnosti k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode l rozsahu povolenia.
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonáva pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb.
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 13.11.1990 č.j. : 11/14082/133/90,Registr. č. 108004100 bola povolená zahranično obchodná činnosť v tomto rozsahu :
   servisná činnosť.
   školiaca, prednášateľská a poradenská činnosť v oblasti elektronického spracovania údajov
   plánovanie a projektovanie sieťových systémov v oblasti elektronického spracovania údajov
   Služby :
   vlastná výroba softwaru.
   výroba hardwaru, najmä orientácia na špeciálne požiadavky trhu, výroba na zákazku
   Výrobná činnosť :
   kancelárskej techniky.
   software-hotové programy, ako aj programy pochádzajúce z vlastnej výroby
   špeciálneho nábytku k výpočtovej technike
   telekomunikačné systémy - telefóny,fax + príslušenstvo
   predaj výpočtovej techniky v oblasti elektronického spracovania údajov + príslušenstvo, MODEMY
   Obchodná činnosť :
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.08.1992Noví spoločníci:
   " CABS Information und Komunikation systeme GmbH so sídlom vo Viedni"
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.08.1992Zrušeny spoločníci:
   Peter Benovic Streichergasse 3 Wien A - 1030 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.11.1990Nové obchodné meno:
   CABS Informačné a komunikačné systémy, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   5. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie.
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   technického servisu v oblasti výpočtovej techniky, telekomunikačných systémov, kancelárskej techniky
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou : -technicko-poradenskej činnosti v náväznosti na predmet činnosti organizácie
   3. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR 256/1990 Zb.
   2. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďaľšej činnosti k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode l rozsahu povolenia.
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonáva pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb.
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 13.11.1990 č.j. : 11/14082/133/90,Registr. č. 108004100 bola povolená zahranično obchodná činnosť v tomto rozsahu :
   servisná činnosť.
   školiaca, prednášateľská a poradenská činnosť v oblasti elektronického spracovania údajov
   plánovanie a projektovanie sieťových systémov v oblasti elektronického spracovania údajov
   Služby :
   vlastná výroba softwaru.
   výroba hardwaru, najmä orientácia na špeciálne požiadavky trhu, výroba na zákazku
   Výrobná činnosť :
   kancelárskej techniky.
   software-hotové programy, ako aj programy pochádzajúce z vlastnej výroby
   špeciálneho nábytku k výpočtovej technike
   telekomunikačné systémy - telefóny,fax + príslušenstvo
   predaj výpočtovej techniky v oblasti elektronického spracovania údajov + príslušenstvo, MODEMY
   Obchodná činnosť :
   Noví spoločníci:
   Peter Benovic Streichergasse 3 Wien A - 1030 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia