Create Invoice

TOR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TOR
PIN 00895920
TIN 2020349914
VAT number SK2020349914
Date create 27 November 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TOR
Starohájska 3
85103
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 256 975 €
Profit -15 765 €
Contact Information
Email tor@tor.sk
Phone(s) 0262244240, 0262413189
Fax(es) 0262244240
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,297,917
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 20,670
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 20,670
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 20,670
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,196,684
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 52,057
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 52,057
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 896,840
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 866,125
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 866,125
2. Net value of contract (316A) 8,730
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,985
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 247,787
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 129,814
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 117,973
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 80,563
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 24,382
3. Accrued income long-term (385A) 56,181
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,297,917
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,858
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 110,110
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 110,110
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,765
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,162,153
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 175
9. Liabilities from social fund (472) 175
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 10,646
B.II.1. Legal provisions (451A) 10,646
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,115,745
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 608,756
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 608,756
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 493,916
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 7,104
7. Liabilities from social insurance (336) 5,586
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 383
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 35,587
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 4,906
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 4,906
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,256,975
II. Revenues from sales of own products (601) 3,251,219
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 5,712
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,265,463
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,022,797
D. Services (účtová group of 51) 957,984
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 203,976
E.1. Wages and salaries (521, 522) 144,464
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 50,572
4. Social expenses (527, 528) 8,940
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 5,803
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 5,788
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 5,788
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,141
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 37,639
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,335
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,488
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 270,438
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 208
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 208
2. Other interest income (662A) 208
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,936
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 348
2. Other expense (562A) 348
O. Exchange rate losses (563) 233
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,355
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,728
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,216
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,549
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,549
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,765
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00895920 TIN: 2020349914 VAT number: SK2020349914
 • Registered seat: TOR, Starohájska 3, 85103, Bratislava
 • Date create: 27 November 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Pavel Horka Jégého 5 Bratislava 05.05.1992
  Ing. Eduard Jamrich Ivana Bukovčana 22 Bratislava 29.06.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Pavel Horka 22 904 € (69%) Jégého 5 Bratislava
  Ing. Eduard Jamrich 9 294 € (28%) Ivana Bukovčana 22 Bratislava
  Ján Bezúr 996 € (3%) Lúky 85 Horná Potôň
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Jamrich I. Bukovčana 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Horka Jégého 5 Bratislava Vznik funkcie: 05.05.1992
   Ing. Eduard Jamrich Ivana Bukovčana 22 Bratislava Vznik funkcie: 29.06.1998
   20.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Jamrich I. Bukovčana 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Ing. Eduard Jamrich I. Bukovčana 22 Bratislava
   08.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Ján Bezúr Lúky 85 Horná Potôň
   Ing. Eduard Jamrich I. Bukovčana 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Ing. Eduard Jamrich I. Bukovčana 22 Bratislava
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Bezúr Lúky 85 Horná Potôň
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Ing. Eduard Jamrich Ivana Bukovčana 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   08.12.1995Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   07.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Ján Ochaba Gessayova 37 Bratislava
   22.03.1995Noví spoločníci:
   Ján Bezúr Lúky 85 Horná Potôň
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Ing. Eduard Jamrich Ivana Bukovčana 22 Bratislava
   Ján Ochaba Gessayova 37 Bratislava
   21.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Ján Bezúr Potôň-Lúky 85 Dunajská Streda
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Ján Ochaba Gessayova 37 Bratislava
   19.01.1995Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   18.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Jozef Rosina Gurovova 6 Bratislava
   12.09.1994Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   11.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Peter Martinkovič Holíčska 17 Bratislava
   10.12.1993Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Peter Martinkovič Holíčska 17 Bratislava
   Ján Ochaba Gessayova 37 Bratislava
   Jozef Rosina Gurovova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   09.12.1993Zrušeny spoločníci:
   SZAKSZIG Kft. Pazonyi tér 13 Nyíregyháza Maďarská republika
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Margita Levárska Priemyselná 9 Bratislava
   Peter Švorc Gwerkovej 12 Bratislava
   Juraj Vojtko Jakubobo nám. 15 Bratislava
   Ľubomír Weis Majerníkova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Horka - riaditeľ Jégeho 5 Bratislava
   05.05.1992Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe-odbor architektúra
   staviteľ
   budovanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   organizovanie vzdelávacích aktivít v oblasti stavebníctva
   reklama
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   SZAKSZIG Kft. Pazonyi tér 13 Nyíregyháza Maďarská republika
   Ján Bezúr Potôň-Lúky 85 Dunajská Streda
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Margita Levárska Priemyselná 9 Bratislava
   Peter Švorc Gwerkovej 12 Bratislava
   Juraj Vojtko Jakubobo nám. 15 Bratislava
   Ľubomír Weis Majerníkova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Horka - riaditeľ Jégeho 5 Bratislava
   04.05.1992Nové sidlo:
   Starohájska 3 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebné úpravy
   murárske, inštalatérske, obkladačské, betonárske, maliarske, tesárske a stolárske práce
   klampiarske práce
   opravy a rekonštrukcie fasád, striech a iných stavebných častí
   hydroizolácie a tepelné izolácie striech,ov a kanálov
   tepelné izolácie kotlov, potrubí a vzduchotechniky
   búracie práce, na ktoré netreba osobitné povolenia
   montáž a údržba žiarotechniky
   kovovýroba a metalizácia kovov
   antikorózna ochrana kovov
   oprava a údržba motorových vozidiel
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.05.1992Zrušené sidlo:
   Starohájska 3 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   30.04.1992Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   29.04.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Ctirad Rozum Priekopy 79 Bratislava
   27.11.1990Nové obchodné meno:
   TOR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Starohájska 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebné úpravy
   murárske, inštalatérske, obkladačské, betonárske, maliarske, tesárske a stolárske práce
   klampiarske práce
   opravy a rekonštrukcie fasád, striech a iných stavebných častí
   hydroizolácie a tepelné izolácie striech,ov a kanálov
   tepelné izolácie kotlov, potrubí a vzduchotechniky
   búracie práce, na ktoré netreba osobitné povolenia
   montáž a údržba žiarotechniky
   kovovýroba a metalizácia kovov
   antikorózna ochrana kovov
   oprava a údržba motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Horka Jégeho 5 Bratislava
   Ctirad Rozum Priekopy 79 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia