Create Invoice

Slovak Investment Company, investičná akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovak Investment Company, investičná akciová
Status In liquidation
PIN 00895938
TIN 2020796668
Date create 22 November 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Slovak Investment Company, investičná akciová
Štefánikova 14
81105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00895938 TIN: 2020796668
 • Registered seat: Slovak Investment Company, investičná akciová, Štefánikova 14, 81105, Bratislava
 • Date create: 22 November 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mag. Edgar Prisender Eichendorffgasse 5/5 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : 133 Horný Bar 06.10.1995
  Dkfm. Hartmut Flick predseda Kaiserstrasse 51/18 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava 19.08.1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.11.2012Nové obchodné meno:
   Slovak Investment Company, investičná akciová spoločnosť v likvidácii
   13.11.2012Zrušené obchodné meno:
   Slovak Investment Company, investičná akciová spoločnosť
   19.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Haspel Bodvianska 17 Bratislava
   04.10.2004Nové obchodné meno:
   Slovak Investment Company, investičná akciová spoločnosť
   03.10.2004Zrušené obchodné meno:
   Slovak Investment Company, investičná akcio- vá spoločnosť
   19.08.1997Nový štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick - predseda Kaiserstrasse 51/18 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Devínska cesta 17 Bratislava
   18.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick - predseda Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : : Devínska cesta 17 Bratislava
   06.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Haspel Bodvianska 17 Bratislava
   Mag. Edgar Prisender Eichendorffgasse 5/5 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : 133 Horný Bar
   Dkfm. Hartmut Flick - predseda Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : : Devínska cesta 17 Bratislava
   05.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Haspel Bodvianska 17 Bratislava
   RNDr. Mária Liptáková Fadruszova 8 Bratislava 841 05
   Dkfm. Hartmut Flick Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : : Devínska cesta 17 Bratislava
   26.09.1994Nové sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   25.09.1994Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   02.02.1994Nový štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick Kaiserstrasse 51/18 Viedeň Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : : Devínska cesta 17 Bratislava
   01.02.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Fukatsch - predseda predstavenstva Príkopova 2 Bratislava
   26.11.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Fukatsch - predseda predstavenstva Príkopova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Haspel Bodvianska 17 Bratislava
   25.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Fukatsch Príkopova 2 Bratislava
   Ing. Ján Malec Lipová 11 Tlmače 935 21
   29.10.1993Nové obchodné meno:
   Slovak Investment Company, investičná akcio- vá spoločnosť
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   a/ zhromažďovaní peňažných prostriedkov práv- nickych a fyzických osôb predajom podielových listov a vytváraním podielových fondov
   b/ v správe podielových fondov
   c/ vytváraní a správe investičných fondov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Mária Liptáková Fadruszova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Ján Malec Lipová 11 Tlmače 935 21
   28.10.1993Zrušené obchodné meno:
   SLOV Holding akciová spoločnosť SLOV Holding Ges.m.b.H. / v jazyku nemeckom /
   Zrušené sidlo:
   Martanovičová 25 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa, spracovanie a predaj účastín podnikov v oblasti stavebníctva, nehnuteľností, priemyslu, remiesel, obchodu, cestovného ruchu, služieb a masovokomunikačných prostriedkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Albín Kostolanský 323 Jabloňovo
   Peter Kauer Penzingerstrasse 16 Viedeň Rakúska republika
   19.11.1992Nový štatutárny orgán:
   Peter Kauer Penzingerstrasse 16 Viedeň Rakúska republika
   18.11.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Dpt Heinz Pippan Pezingerstrasse 15 Viedeň Rakúska republika
   28.10.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Fukatsch Príkopova 2 Bratislava
   27.10.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Beres nám. Osvoboditelu 1366 Praha Česká republika
   22.11.1990Nové obchodné meno:
   SLOV Holding akciová spoločnosť SLOV Holding Ges.m.b.H. / v jazyku nemeckom /
   Nové sidlo:
   Martanovičová 25 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, spracovanie a predaj účastín podnikov v oblasti stavebníctva, nehnuteľností, priemyslu, remiesel, obchodu, cestovného ruchu, služieb a masovokomunikačných prostriedkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Albín Kostolanský 323 Jabloňovo
   Ing. Imrich Beres nám. Osvoboditelu 1366 Praha Česká republika
   Dpt Heinz Pippan Pezingerstrasse 15 Viedeň Rakúska republika