Create Invoice

EUROPA-JUWEL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EUROPA-JUWEL
PIN 00896241
TIN 2020299402
VAT number SK2020299402
Date create 13 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EUROPA-JUWEL
Obchodná 18
81620
Bratislava
Financial information
Sales and income 186 283 €
Profit 3 546 €
Contact Information
Email europa_juwel@ba.telecom.sk
Phone(s) 0254432421, 0254433138, 0254432217
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 60,515
A. Non-current assets r. 03 + r. 04 + r. 09 60,515
A.I. Long-term intangible assets (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 469
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 367,225
4. The impairment loss to the acquired assets (+/- 097 ) - /+/- 098/ 26,550
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 1,800
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,100
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,007
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 427,740
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -95,140
A.I. Capital r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 33,194
A.II. Capital funds (412, 413, 417, 418) 12,523
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 3,319
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -147,722
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,546
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 522,880
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 376,900
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 145,864
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 123,734
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,115
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,291
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,724
B.V. Short-term provisions (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 116
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 186,283
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 75,351
VI. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 110,932
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 180,989
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, (+/- ) 505A, 507) 30,210
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,055
C. Services (účtová group of 51) 53,506
D. Personal expenses (účtová group of 52) 80,521
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 59
F. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (551, (+/-) 553) 11,943
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,695
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,294
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -11,420
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 757
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 757
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -757
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,537
P. Income tax expense (591, 595) 991
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,546
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00896241 TIN: 2020299402 VAT number: SK2020299402
 • Registered seat: EUROPA-JUWEL, Obchodná 18, 81620, Bratislava
 • Date create: 13 February 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Marianna Danielová Cyprichova 22 Bratislava 07.12.1992
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Dr. Robert Liska 33 194 € (100%) Viedeň Rakúsko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.05.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Marianna Danielová Cyprichova 22 Bratislava Vznik funkcie: 07.12.1992
   29.05.2003Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja zlatých a strieborných klenot, bižutérneho tovaru, modných hodiniek s príslušenstvom, ďalším bižutérnym tovarom všetkého druhu;
   zahranično obchodná činnosť povolená Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu 18.2.1991 č.j. 13/1073/133/91, Reg.č.:108007090 v rozsahu:
   1.sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahr. osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb.
   2.vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti ku ktorých prevádzaniu sa vyžaduje povolenie k zahranič- obchodnej činnosti uskutočňovaný pre čs.osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   4.dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb.
   5.prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti org.
   6.vývoz vecí z produkcie a majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   7.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou výskumu vývoja a výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka.
   8.vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 8 rozsahu povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marianna Danielová Cyprichova 22 Bratislava
   15.05.2001Noví spoločníci:
   Dr. Robert Liska Singerstrasse 2 Viedeň Rakúsko
   14.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Michael Liska Hoher Markt 8 Wien 1010 Rakúsko
   12.07.1999Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj zlatých, strieborných klenot, bižutérie, hodiniek
   27.10.1993Noví spoločníci:
   Michael Liska Hoher Markt 8 Wien 1010 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Marianna Danielová Cyprichova 22 Bratislava
   26.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Michael Liska Hoher Markt 8 Wien 1010 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.02.1991Nové obchodné meno:
   EUROPA-JUWEL, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 18 Bratislava 816 20
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja zlatých a strieborných klenot, bižutérneho tovaru, modných hodiniek s príslušenstvom, ďalším bižutérnym tovarom všetkého druhu;
   zahranično obchodná činnosť povolená Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu 18.2.1991 č.j. 13/1073/133/91, Reg.č.:108007090 v rozsahu:
   1.sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahr. osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb.
   2.vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti ku ktorých prevádzaniu sa vyžaduje povolenie k zahranič- obchodnej činnosti uskutočňovaný pre čs.osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   4.dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb.
   5.prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti org.
   6.vývoz vecí z produkcie a majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   7.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou výskumu vývoja a výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka.
   8.vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 8 rozsahu povolenia.
   Noví spoločníci:
   Michael Liska Hoher Markt 8 Wien 1010 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia