Create Invoice

ProMed - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ProMed
Status Destroyed
PIN 00896268
Date create 11 December 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ProMed
Slávičie údolie 10
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00896268
 • Registered seat: ProMed, Slávičie údolie 10, 81102, Bratislava
 • Date create: 11 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.12.2009Zrušené obchodné meno:
   ProMed, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Slávičie údolie 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a leasing biomedicínskych systémov diagnostickej, terapeutickej a komunikačnej techniky
   konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v oblasti technického, programového a prevádzkového zabezpečenia biomedicínskych systémov a zdravotníckej techniky, informačnej a výpočtovej techniky a elektrotechniky
   činnosť organizačných poradcov
   organizovanie konferencií, propagačných a výstavníckych akcií (výstavy horeuvedenej techniky)
   návrh a spracovanie inovačných programov a štúdií v oblasti biomedicínskych systémov, diagnostickej, terapeutickej, informačnej a komunikačnej techniky a ich častí
   výskum, vývoj, výroba a opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Zrušeny spoločníci:
   Prof.Ing. Peter Kneppo , DrSc. Slávičie údolie 10 Bratislava 811 02
   Ing. Vladimír Rosík Lachova 22 Bratislava 851 03
   Miroslav Tyšler Studenohorská 32 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Rosík Lachova 22 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 19.04.2002
   Miroslav Tyšler Studenohorská 32 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 19.04.2002
   03.04.2008Nové obchodné meno:
   ProMed, spol. s r.o. v likvidácii
   02.04.2008Zrušené obchodné meno:
   ProMed, spol. s r.o.
   07.01.2003Noví spoločníci:
   Prof.Ing. Peter Kneppo , DrSc. Slávičie údolie 10 Bratislava 811 02
   Miroslav Tyšler Studenohorská 32 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Rosík Lachova 22 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 19.04.2002
   Miroslav Tyšler Studenohorská 32 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 19.04.2002
   06.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Peter Kneppo , DrSc. Slávičie údolie 10 Bratislava 811 02
   Ing. Milan Tyšler , CSc. Studenohorská 32 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Rosík Lachova 22 Bratislava 851 03
   Ing. Milan Tyšler , CSc. Studenohorská 32 Bratislava 841 03
   25.03.1999Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Peter Kneppo , DrSc. Slávičie údolie 10 Bratislava 811 02
   Ing. Milan Tyšler , CSc. Studenohorská 32 Bratislava 841 03
   Ing. Vladimír Rosík Lachova 22 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Rosík Lachova 22 Bratislava 851 03
   Ing. Milan Tyšler , CSc. Studenohorská 32 Bratislava 841 03
   24.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kneppo , DrSc. Slávičie údolie 10 Bratislava
   Ing. Erich Kužma , DrCs. Macharova 11 Bratislava
   Ing. Vladimír Rosík Lachova 22 Bratislava
   Ing. Milan Tyšler Studenohorská 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Rosík Lachova 22 Bratislava
   27.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Rosík Lachova 22 Bratislava
   26.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kneppo , DrSc. Slávičie údolie 10 Bratislava 811 02
   26.05.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a leasing biomedicínskych systémov diagnostickej, terapeutickej a komunikačnej techniky
   konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v oblasti technického, programového a prevádzkového zabezpečenia biomedicínskych systémov a zdravotníckej techniky, informačnej a výpočtovej techniky a elektrotechniky
   činnosť organizačných poradcov
   organizovanie konferencií, propagačných a výstavníckych akcií (výstavy horeuvedenej techniky)
   návrh a spracovanie inovačných programov a štúdií v oblasti biomedicínskych systémov, diagnostickej, terapeutickej, informačnej a komunikačnej techniky a ich častí
   výskum, vývoj, výroba a opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kneppo , DrSc. Slávičie údolie 10 Bratislava
   Ing. Erich Kužma , DrCs. Macharova 11 Bratislava
   Ing. Vladimír Rosík Lachova 22 Bratislava
   Ing. Milan Tyšler Studenohorská 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kneppo , DrSc. Slávičie údolie 10 Bratislava 811 02
   25.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/návrh a spracovanie inovačných programov a projektov v oblasti biomedicínskych systémov, meracej, diagnostickej, terapeutickej, informačnej a komunikačnej techniky a ich častí
   g/dopravná činnosť za účelom zabezpečenia úloh podľa bodov a/ až f/.
   f/príprava a realizácia konferencií, publikačných, propagačných a výstavníckych akcií v oblastiach uvedených v bodoch a/ až c/
   e/poskytovanie technických služieb /projekcia inštalácia, servis/ v oblastiach uvedených v bodoch a/ až c/
   d/konzulntačná, poradenská, expertízna a lektorská činnosť v oblasti technického, programového a prevádzkového zabezpečenia biomedicínskych systémov, meracej a zdravotníckej techniky, informačnej a výpočtovej techniky, elektrotechniky a riadenia
   c/obchodná činnosť, sprostredkovateľská činnosť a prenájom biomedicínskych systémov, meracej, diagnostickej, terapeutickej, informačnej výpočtovej a komunikačnej techniky a ich častí
   b/výskumná, vývojová a výrobná činnosť medicínskych systémov so zameraním na technické a programové prostriedky meracej, diagnostickej, terapeutickej, informačnej, výpočtovej, a zdravotníckej techniky
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Čieško Buďonného 25 Bratislava
   Ing. Peter Kneppo Slávičie údolie 10 Bratislava
   Ing. Erich Kužma , DrCs. Macharova 11 Bratislava
   Ing. Vladimír Rosík Lumumbová 22 Bratislava
   Ing. Milan Tyšler L.Szántóa 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.12.1990Nové obchodné meno:
   ProMed, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Slávičie údolie 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/návrh a spracovanie inovačných programov a projektov v oblasti biomedicínskych systémov, meracej, diagnostickej, terapeutickej, informačnej a komunikačnej techniky a ich častí
   g/dopravná činnosť za účelom zabezpečenia úloh podľa bodov a/ až f/.
   f/príprava a realizácia konferencií, publikačných, propagačných a výstavníckych akcií v oblastiach uvedených v bodoch a/ až c/
   e/poskytovanie technických služieb /projekcia inštalácia, servis/ v oblastiach uvedených v bodoch a/ až c/
   d/konzulntačná, poradenská, expertízna a lektorská činnosť v oblasti technického, programového a prevádzkového zabezpečenia biomedicínskych systémov, meracej a zdravotníckej techniky, informačnej a výpočtovej techniky, elektrotechniky a riadenia
   c/obchodná činnosť, sprostredkovateľská činnosť a prenájom biomedicínskych systémov, meracej, diagnostickej, terapeutickej, informačnej výpočtovej a komunikačnej techniky a ich častí
   b/výskumná, vývojová a výrobná činnosť medicínskych systémov so zameraním na technické a programové prostriedky meracej, diagnostickej, terapeutickej, informačnej, výpočtovej, a zdravotníckej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Čieško Buďonného 25 Bratislava
   Ing. Peter Kneppo Slávičie údolie 10 Bratislava
   Ing. Erich Kužma , DrCs. Macharova 11 Bratislava
   Ing. Vladimír Rosík Lumumbová 22 Bratislava
   Ing. Milan Tyšler L.Szántóa 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia