Create Invoice

STAVIMEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STAVIMEX
Status Destroyed
PIN 00896284
Date create 11 December 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat STAVIMEX
Rožňavská 26
82104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00896284
 • Registered seat: STAVIMEX, Rožňavská 26, 82104, Bratislava
 • Date create: 11 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.05.2000Zrušené obchodné meno:
   STAVIMEX, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rožňavská 26 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, opravy, revízie a skúšky tlakových zariadení dodávateľským spôsobom
   montáž, opravy, revízie plynových zariadení dodávateľským spôsobom
   montáž, opravy a údržba elektrických zariadení dodávateľským spôsobom
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno náku a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   realitná činnosť-kúpa a predaj nehnuteľností
   revízie a skúšky elektrických zariadení
   montáž nádrží so zdvojeným dnom na skladovanie ropných produktov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   projektová činnosť v investičnej výstavbe-TZB, inžinierske stavby, technologické zariadenia
   projektová činnosť v investičnej výstavbe-pozemné stavby statika
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti projektovej a inžinierskej
   projektovanie elektrických zariadení
   ekonomické poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie výkonu služieb
   montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení v zmysle oprávnenia
   montáž parných a horúcovodných kotlov, montáž, opravy a rekonštrukcia tlakových nádob v zmysle oprávnenia
   revízie a skúšky kotlov a tlakových nádob v zmysle oprávnennia
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Konětopská 334 Dolní Březany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rožňavská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Medo Exnárova 10 Bratislava
   Mária Konětopská 334 Dolní Březany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rožňavská 26 Bratislava
   09.12.1998Noví spoločníci:
   Mária Konětopská 334 Dolní Březany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rožňavská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Medo Exnárova 10 Bratislava
   Mária Konětopská 334 Dolní Březany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rožňavská 26 Bratislava
   08.12.1998Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj horúcovodných, parných a teplovodných kotlov, pyrolýznych spaľovní s oráčkami spalín pre všetky druhy odpadu a rotačných spaľovní s práčkami spalín pre všetky druhy odpadu
   nákup a predaj nádrží so zdvojenám dnom na skladovanie ropných produktov
   vykonávanie všetkých obchodov a činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto spoločnosti podľa česko-slovenského právneho poriadku zakázané
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Konětopská Lysinská 4/1446 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUdr. Vojtech Mútala Líščie údolie 73 Bratislava
   22.12.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie všetkých obchodov a činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto spoločnosti podľa česko-slovenského právneho poriadku zakázané
   sprostredkovanie výkonu služieb
   montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení v zmysle oprávnenia
   montáž parných a horúcovodných kotlov, montáž, opravy a rekonštrukcia tlakových nádob v zmysle oprávnenia
   revízie a skúšky kotlov a tlakových nádob v zmysle oprávnennia
   Noví spoločníci:
   Mária Konětopská Lysinská 4/1446 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUdr. Vojtech Mútala Líščie údolie 73 Bratislava
   21.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Mária Konětopská Lysinská 4/1446 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUdr. Vojtech Mútala Líščie údolie 73 Bratislava
   05.10.1995Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   20.06.1995Noví spoločníci:
   Mária Konětopská Lysinská 4/1446 Praha Česká republika
   19.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Hartmut Schiestl Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   23.02.1995Noví spoločníci:
   Hartmut Schiestl Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUdr. Vojtech Mútala Líščie údolie 73 Bratislava
   22.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Hartmut Schiestl Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   Roland Schiestl Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hrico Pieskovcova 34 Bratislava
   Ing. Miroslav Štefanec Gessayova 37 Bratislava
   24.01.1995Nové sidlo:
   Rožňavská 26 Bratislava 821 04
   23.01.1995Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 60
   10.11.1993Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 60
   Noví spoločníci:
   Hartmut Schiestl Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   Roland Schiestl Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hrico Pieskovcova 34 Bratislava
   Ing. Miroslav Štefanec Gessayova 37 Bratislava
   09.11.1993Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alfréd Nittnaus Šándorova 17f Bratislava
   Harmut Schiestl Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   Roland Schiestl Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alfréd Nittnaus Šándorova 17f Bratislava
   13.05.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno náku a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   realitná činnosť-kúpa a predaj nehnuteľností
   nákup a predaj horúcovodných, parných a teplovodných kotlov, pyrolýznych spaľovní s oráčkami spalín pre všetky druhy odpadu a rotačných spaľovní s práčkami spalín pre všetky druhy odpadu
   revízie a skúšky elektrických zariadení
   nákup a predaj nádrží so zdvojenám dnom na skladovanie ropných produktov
   montáž nádrží so zdvojeným dnom na skladovanie ropných produktov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   projektová činnosť v investičnej výstavbe-TZB, inžinierske stavby, technologické zariadenia
   projektová činnosť v investičnej výstavbe-pozemné stavby statika
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti projektovej a inžinierskej
   projektovanie elektrických zariadení
   12.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1/dodávka ekologických zariadení s nasledujúcim vybavením na území ČSFR: horúcovodné parné a teplovodné kotly, pyrolýzne spalovne s práčkami spalín pre spaľovanie všetkých druhov odpadu, meracia technika s dodávkami súvisiacich budov alebo ostatných stavebných prác. Garančné výkony a pogarančný servis vyššie uvedených zariadení
   2/dodávka ekologických zariadení v zmysle bodu 1/ predmetu činnosti vrátane realizácie investičných celkov mimo územie ČSFR
   3/účasť, prevzatie vedenia spoločnosti, ako aj zastupovanie iných podnikov
   20.10.1992Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy, revízie a skúšky tlakových zariadení dodávateľským spôsobom
   montáž, opravy, revízie plynových zariadení dodávateľským spôsobom
   montáž, opravy a údržba elektrických zariadení dodávateľským spôsobom
   Noví spoločníci:
   Harmut Schiestl Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   Roland Schiestl Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   19.10.1992Noví spoločníci:
   Oľga Šebová Foersterova 5 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alfréd Nittnaus Šándorova 17f Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Harmut Schiestl Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   Roland Schiestl Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   Oľga Šebová Foersterova 5 Praha 10 Česká republika
   18.10.1992Zrušeny spoločníci:
   Firma Schiestl, GmbH Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.12.1990Nové obchodné meno:
   STAVIMEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/dodávka ekologických zariadení s nasledujúcim vybavením na území ČSFR: horúcovodné parné a teplovodné kotly, pyrolýzne spalovne s práčkami spalín pre spaľovanie všetkých druhov odpadu, meracia technika s dodávkami súvisiacich budov alebo ostatných stavebných prác. Garančné výkony a pogarančný servis vyššie uvedených zariadení
   2/dodávka ekologických zariadení v zmysle bodu 1/ predmetu činnosti vrátane realizácie investičných celkov mimo územie ČSFR
   3/účasť, prevzatie vedenia spoločnosti, ako aj zastupovanie iných podnikov
   Noví spoločníci:
   Firma Schiestl, GmbH Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   Ing. Alfréd Nittnaus Šándorova 17f Bratislava
   Harmut Schiestl Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   Roland Schiestl Tiroler Strasse 9 A-6424 Silz In Tirol Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia