Create Invoice

COLUMBEX INTERNATIONAL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name COLUMBEX INTERNATIONAL
Status Destroyed
PIN 00896519
Date create 07 December 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat COLUMBEX INTERNATIONAL
Lešková 5
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00896519
 • Registered seat: COLUMBEX INTERNATIONAL, Lešková 5, Bratislava
 • Date create: 07 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.01.1998Zrušené obchodné meno:
   COLUMBEX INTERNATIONAL spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lešková 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť, sprostredkovanie a poradenská činnosť v oblasti reklamy
   marketing, zastupiteľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba telekomunikačných zariadení po rozhranie s Jednotnou telekomunikačnou sieťou
   Zrušeny spoločníci:
   DCS, s.r.o. IČO: 31 340 075 Kukučínova 32 Bratislava 831 02
   KONSIGNA Handel GmbH & Co.KG Ankum SRN
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vlasta Jamrichová Kopánkova 23 Trnava 917 00
   14.11.1997Noví spoločníci:
   DCS, s.r.o. IČO: 31 340 075 Kukučínova 32 Bratislava 831 02
   KONSIGNA Handel GmbH & Co.KG Ankum SRN
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.11.1997Zrušeny spoločníci:
   KONSIGNA Handel GmbH Ankum SRN
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.08.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlasta Jamrichová Kopánkova 23 Trnava 917 00
   12.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava
   21.07.1997Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba telekomunikačných zariadení po rozhranie s Jednotnou telekomunikačnou sieťou
   02.02.1995Noví spoločníci:
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   01.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Georg Lazar Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Trazerberggasse 6/2d/6 Wien Rakúsko
   31.05.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť, sprostredkovanie a poradenská činnosť v oblasti reklamy
   marketing, zastupiteľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   Noví spoločníci:
   Georg Lazar Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Trazerberggasse 6/2d/6 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava
   30.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchody všetkého druhu s výnimkou obchodov ktorých realizáciu si vyhradzuje štát, resp. ich realizácia podlieha zvláštnym povoleniam
   zahranično-obchodná činnosť v zmysle povolenia udeleného FMZO v Prahe dňa 17.1.1991 č. j. 13/330/To/91, reg. č. 108006419
   dovoz a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
   poradneská činnosť spoločnostiam a osobám, ako aj osobné sprostredkovanie a vykonávanie propagácie a marketingových činností pre takéto spoločnosti a osoby
   prenajímanie ako aj iné využívanie nehnuteľností
   zastupovanie tuzemských spoločností na základe plnej moci pri uzavieraní obchodov v ČSFR
   účasť alebo prevzatie obchodného vedenia alebo zastupovanie podniku s rovnakými alebo podobným predmetom činnosti ako aj vo všeobecnosti získanie a správa účasti v iných podnikoch, ako aj ich riadenie a zastupovanie
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmluvy o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   obchodného zastúpenia
   poradenskej a konzultačnej činnosti
   technicko-poradenskej činnosti a technického servisu
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   propagácia výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   sprostredkovanie v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v nadväznosti na predmet činnosti organizácie
   výroba komponentov na kontainery v spolupráci s podnikmi miestneho hospodársta a ich export
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   Wolfgang Krippl Trazerberggasse 6/2D/6 1130 Wien Rakúsko
   Manfred Schmirl Mullnergasse 6/2D/6 1130 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.08.1993Noví spoločníci:
   KONSIGNA Handel GmbH Ankum SRN
   Dr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   Wolfgang Krippl Trazerberggasse 6/2D/6 1130 Wien Rakúsko
   Manfred Schmirl Mullnergasse 6/2D/6 1130 Wien Rakúsko
   29.08.1993Zrušeny spoločníci:
   Dr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   Mag. Wolgang Kovacek Grunentorgasse 6/14 1090 Wien Rakúsko
   Wolfgang Krippl Trazerberggasse 6/2D/6 1130 Wien Rakúsko
   Manfred Schmirl Mullnergasse 6/2D/6 1130 Wien Rakúsko
   Hans Weber Anton Baumgartnerstrasse 44/A/ IV/012 1232 Wien Rakúsko
   07.12.1990Nové obchodné meno:
   COLUMBEX INTERNATIONAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lešková 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchody všetkého druhu s výnimkou obchodov ktorých realizáciu si vyhradzuje štát, resp. ich realizácia podlieha zvláštnym povoleniam
   zahranično-obchodná činnosť v zmysle povolenia udeleného FMZO v Prahe dňa 17.1.1991 č. j. 13/330/To/91, reg. č. 108006419
   dovoz a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
   poradneská činnosť spoločnostiam a osobám, ako aj osobné sprostredkovanie a vykonávanie propagácie a marketingových činností pre takéto spoločnosti a osoby
   prenajímanie ako aj iné využívanie nehnuteľností
   zastupovanie tuzemských spoločností na základe plnej moci pri uzavieraní obchodov v ČSFR
   účasť alebo prevzatie obchodného vedenia alebo zastupovanie podniku s rovnakými alebo podobným predmetom činnosti ako aj vo všeobecnosti získanie a správa účasti v iných podnikoch, ako aj ich riadenie a zastupovanie
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmluvy o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
   obchodného zastúpenia
   poradenskej a konzultačnej činnosti
   technicko-poradenskej činnosti a technického servisu
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   propagácia výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   sprostredkovanie v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v nadväznosti na predmet činnosti organizácie
   výroba komponentov na kontainery v spolupráci s podnikmi miestneho hospodársta a ich export
   Noví spoločníci:
   Dr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   Mag. Wolgang Kovacek Grunentorgasse 6/14 1090 Wien Rakúsko
   Wolfgang Krippl Trazerberggasse 6/2D/6 1130 Wien Rakúsko
   Manfred Schmirl Mullnergasse 6/2D/6 1130 Wien Rakúsko
   Hans Weber Anton Baumgartnerstrasse 44/A/ IV/012 1232 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia