Create Invoice

ATRAKT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ATRAKT
Status Destroyed
PIN 00896586
TIN 2020312250
Date create 12 December 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ATRAKT
Pod Záhradami 20
84102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00896586 TIN: 2020312250
 • Registered seat: ATRAKT, Pod Záhradami 20, 84102, Bratislava
 • Date create: 12 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.11.2014Zrušené obchodné meno:
   ATRAKT, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Pod Záhradami 20 Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   agentúrna činnosť
   vydavateľská a nakladateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače
   realitná kancelária
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať len s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   výroba, nákup, predaj a distribúcia zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a ich požičiavanie
   poradenská činnosť a marketing
   šitie a opravy kožušinových a kožených výrobkov a ich predaj
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   prenájom a leasing hnuteľných vecí
   sprostredkovanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených so službami
   obstarávateľské služby s prenájmom
   služby tradičného čistenia
   služby verejných WC
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Igor Ličko Pod Záhradami 20 Bratislava
   PhDr. Alojz Luknár Karpatské nám. 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Igor Ličko Pod Záhradami 20/A Bratislava Vznik funkcie: 12.12.1990
   15.04.2004Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   30.05.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom a leasing hnuteľných vecí
   sprostredkovanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených so službami
   obstarávateľské služby s prenájmom
   služby tradičného čistenia
   služby verejných WC
   Noví spoločníci:
   PhDr. Igor Ličko Pod Záhradami 20 Bratislava
   PhDr. Alojz Luknár Karpatské nám. 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Igor Ličko Pod Záhradami 20/A Bratislava Vznik funkcie: 12.12.1990
   29.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branko Bob Štefánikova 33 Bratislava
   Dionýz Hutár H. Meličkovej 22 Bratislava
   PhDr. Igor Ličko Gallayova 25 Bratislava
   PhDr. Alojz Luknár Karpatské nám. 28 Bratislava
   Prom.ped. Anton Sloboda Budatínska 63 Bratislava
   Štefan Takács Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Igor Ličko Gallayova 25 Bratislava
   26.04.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Igor Ličko Gallayova 25 Bratislava
   PhDr. Alojz Luknár Karpatské nám. 28 Bratislava
   25.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Prof. Miloš Jurkovič F. Kráľa 9 Bratislava
   PhDr. Igor Ličko Gallayova 25 Bratislava
   PhDr. Alojz Luknár Karpatské nám. 28 Bratislava
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Branko Bob Štefánikova 33 Bratislava
   Dionýz Hutár H. Meličkovej 22 Bratislava
   Prof. Miloš Jurkovič F. Kráľa 9 Bratislava
   PhDr. Igor Ličko Gallayova 25 Bratislava
   PhDr. Alojz Luknár Karpatské nám. 28 Bratislava
   Prom.ped. Anton Sloboda Budatínska 63 Bratislava
   Štefan Takács Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Igor Ličko Gallayova 25 Bratislava
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jozef Bob Štefánikova 33 Bratislava
   JUDr. Ján Fischer Lermontovova 3 Bratislava
   Dionýz Hutár Hany Meličkovej 22 Bratislava
   Prof. Miloš Jurkovič Fraňa Kráľa 9 Bratislava
   PhDr. Igor Ličko M. Chúťkovej 25 Bratislava
   PhDr. Alojz Luknár Karpatské nám. 28 Bratislava
   Prom. ped. Anton Sloboda Višňová 15 Bratislava
   Vladimír Valovič Drotárska 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Igor Ličko M. Chúťkovej 25 Bratislava
   24.11.1993Noví spoločníci:
   PhDr. Jozef Bob Štefánikova 33 Bratislava
   JUDr. Ján Fischer Lermontovova 3 Bratislava
   Dionýz Hutár Hany Meličkovej 22 Bratislava
   Prof. Miloš Jurkovič Fraňa Kráľa 9 Bratislava
   PhDr. Igor Ličko M. Chúťkovej 25 Bratislava
   PhDr. Alojz Luknár Karpatské nám. 28 Bratislava
   Prom. ped. Anton Sloboda Višňová 15 Bratislava
   Vladimír Valovič Drotárska 43 Bratislava
   23.11.1993Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Fischer Lermontovova 3 Bratislava
   PhDr. Igor Ličko M. Chúťkovej 25 Bratislava
   PhDr. Alojz Luknár Karpatské nám. 28 Bratislava
   Prom. ped. Anton Sloboda Višňová 15 Bratislava
   Vladimír Valovič Drotárska 43 Bratislava
   16.12.1992Nové sidlo:
   Pod Záhradami 20 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   agentúrna činnosť
   vydavateľská a nakladateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače
   realitná kancelária
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať len s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   výroba, nákup, predaj a distribúcia zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a ich požičiavanie
   poradenská činnosť a marketing
   šitie a opravy kožušinových a kožených výrobkov a ich predaj
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Fischer Lermontovova 3 Bratislava
   PhDr. Igor Ličko M. Chúťkovej 25 Bratislava
   PhDr. Alojz Luknár Karpatské nám. 28 Bratislava
   Prom. ped. Anton Sloboda Višňová 15 Bratislava
   Vladimír Valovič Drotárska 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Igor Ličko M. Chúťkovej 25 Bratislava
   15.12.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť s potravinami
   obchodnáčinnosť s kultúrnymi potrebami (knihy, časopisy, gramoplatne, video-kazety, mag. kazety, výrobky užitého umenia a pod.)
   šitie a opravy kožušinových a kožených výrobkov
   prevádzkovanie hracích a výherných automatov vo vlastnej réžii a v kooperácii a inými podnikateľmi
   výrobná a obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom
   7. obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom /okrem komadít, na ktoré treba osobitné povolenie/.
   6. obchodno-prevádzková činnosť pre poskytovanie služieb obyvateľstvu v oblasti cestovného ruchu a verejného stravovania
   5. vydavateľská činnosť /okrem činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie/
   4. školiaca, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti kultúry
   3. obchodno-poradenská činnosť a marketing v oblasti kultúry
   2. agentúrna činnosť v oblasti kultúry
   1. výroba a distribúcia filmových, televíznych a videodiel a umeleckých produkcií /sólistov a skupín/
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Fischer Lermontovova 3 Bratislava
   PhDr. Igor Ličko M. Chúťkovej 25 Bratislava
   PhDr. Alojz Luknár Karpatské nám. 28 Bratislava
   Prom. ped. Anton Sloboda Višňová 15 Bratislava
   Vladimír Valovič Drotárska 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.12.1990Nové obchodné meno:
   ATRAKT, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s potravinami
   obchodnáčinnosť s kultúrnymi potrebami (knihy, časopisy, gramoplatne, video-kazety, mag. kazety, výrobky užitého umenia a pod.)
   šitie a opravy kožušinových a kožených výrobkov
   prevádzkovanie hracích a výherných automatov vo vlastnej réžii a v kooperácii a inými podnikateľmi
   výrobná a obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom
   7. obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom /okrem komadít, na ktoré treba osobitné povolenie/.
   6. obchodno-prevádzková činnosť pre poskytovanie služieb obyvateľstvu v oblasti cestovného ruchu a verejného stravovania
   5. vydavateľská činnosť /okrem činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie/
   4. školiaca, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti kultúry
   3. obchodno-poradenská činnosť a marketing v oblasti kultúry
   2. agentúrna činnosť v oblasti kultúry
   1. výroba a distribúcia filmových, televíznych a videodiel a umeleckých produkcií /sólistov a skupín/
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Fischer Lermontovova 3 Bratislava
   PhDr. Igor Ličko M. Chúťkovej 25 Bratislava
   PhDr. Alojz Luknár Karpatské nám. 28 Bratislava
   Prom. ped. Anton Sloboda Višňová 15 Bratislava
   Vladimír Valovič Drotárska 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia