Create Invoice

VERA TRADE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VERA TRADE
Status Destroyed
PIN 03084150
Date create 30 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat VERA TRADE
Pavla Horova 18
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :03084150
 • Registered seat: VERA TRADE, Pavla Horova 18, Bratislava
 • Date create: 30 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.03.2008Zrušené obchodné meno:
   VERA TRADE spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pavla Horova 18 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   export a import tovarov rôzneho druhu s výnimkou vecí podľa vl. nar. 256/1990 Zb.
   sprostredkovateľská, propagačná a poradenská činnosť
   poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR a čs. osobám v zahraničí formou prieskumu trhu
   nákup a predaj tovaru rôzneho druhu, na ktorý sa nevyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Vera Lukič Naselje "Partizán" L I/6 Bačka Palanka 2140 Juhoslávia
   Vladimír Harminc Stražilovská 17 Novi Sad Juhoslávia
   Svetozár Harminc Pavla Horova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vera Lukič Naselje "Partizán" L I/6 Bačka Palanka 2140 Juhoslávia
   Vladimír Harminc Stražilovská 17 Novi Sad Juhoslávia
   Svetozár Harminc Pavla Horova 18 Bratislava
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   VERA TRADE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pavla Horova 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   export a import tovarov rôzneho druhu s výnimkou vecí podľa vl. nar. 256/1990 Zb.
   sprostredkovateľská, propagačná a poradenská činnosť
   poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR a čs. osobám v zahraničí formou prieskumu trhu
   nákup a predaj tovaru rôzneho druhu, na ktorý sa nevyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Vera Lukič Naselje "Partizán" L I/6 Bačka Palanka 2140 Juhoslávia
   Vladimír Harminc Stražilovská 17 Novi Sad Juhoslávia
   Svetozár Harminc Pavla Horova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vera Lukič Naselje "Partizán" L I/6 Bačka Palanka 2140 Juhoslávia
   Vladimír Harminc Stražilovská 17 Novi Sad Juhoslávia
   Svetozár Harminc Pavla Horova 18 Bratislava