Create Invoice

Ing. KRIŠKA - Contact Medical International - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ing. KRIŠKA - Contact Medical International
Status Destroyed
PIN 11632488
Date create 16 July 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Ing. KRIŠKA - Contact Medical International
Trenčianska 5
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11632488
 • Registered seat: Ing. KRIŠKA - Contact Medical International, Trenčianska 5, Bratislava
 • Date create: 16 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.02.1993Zrušené obchodné meno:
   Ing. KRIŠKA - Contact Medical International
   Zrušené sidlo:
   Trenčianska 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   technicko poradenská činnosť pre oblasť oftamologických prístrojov a zariadení diagnostického a chirurgického charakteru, biochemických a hematologických analyzátorov a ďalších zdravotníckych prístrojov a zariadení
   technicko - poradenská a servisná činnosť oftamologických prístrojov a zariadení diagnostckého a chirurgického charakteru, biochemických a hematologických analyzátorov a ďalších zdravotníckych prístrojov a zariadení
   nákup a predaj zdravotníckych potrieb a zariadení
   Rozhodnutie FMZO o registrácii zahraničnoobchodnej činnosti vydané v Prahe, dňa 31.7.1990 č.j. 13/07900/90 regist. č. 108000783 v rozsahu: 1.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR: - formou technicko-poradenskej , servisnej, zastupiteľskej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti zdravotníckej techniky, 2. poskytovanie služieb v zahraničí: formou a v rozsahu bodu 1 tejto registrácie, 3. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami: v olasti dovozu a vývozu vecí a v oblsti poskytovania a prijímania služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Ján Kriška Budovateľská 10 Bratislava
   22.03.1991Nové obchodné meno:
   Ing. KRIŠKA - Contact Medical International
   Nové predmety činnosti:
   technicko - poradenská a servisná činnosť oftamologických prístrojov a zariadení diagnostckého a chirurgického charakteru, biochemických a hematologických analyzátorov a ďalších zdravotníckych prístrojov a zariadení
   nákup a predaj zdravotníckych potrieb a zariadení
   Rozhodnutie FMZO o registrácii zahraničnoobchodnej činnosti vydané v Prahe, dňa 31.7.1990 č.j. 13/07900/90 regist. č. 108000783 v rozsahu: 1.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR: - formou technicko-poradenskej , servisnej, zastupiteľskej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti zdravotníckej techniky, 2. poskytovanie služieb v zahraničí: formou a v rozsahu bodu 1 tejto registrácie, 3. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami: v olasti dovozu a vývozu vecí a v oblsti poskytovania a prijímania služieb
   21.03.1991Zrušené obchodné meno:
   CONTACT - MEDICAL INTERNATIONAL SERVIS
   16.07.1990Nové obchodné meno:
   CONTACT - MEDICAL INTERNATIONAL SERVIS
   Nové sidlo:
   Trenčianska 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   technicko poradenská činnosť pre oblasť oftamologických prístrojov a zariadení diagnostického a chirurgického charakteru, biochemických a hematologických analyzátorov a ďalších zdravotníckych prístrojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Ján Kriška Budovateľská 10 Bratislava