Create Invoice

R S C Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name R S C Bratislava
Status Destroyed
PIN 11632526
Date create 04 January 1991
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat R S C Bratislava
Havlíčkova 10
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11632526
 • Registered seat: R S C Bratislava, Havlíčkova 10, Bratislava
 • Date create: 04 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.07.1994Zrušené obchodné meno:
   R S C Bratislava (Ratio servis corporation)
   Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   spracovanie projektov informačno-riadiacich systémov, programov výpočtovej a kancelárskej techniky, poradenská činnosť v tejto oblasti a v oblasti podnikateľskej, sprostredkovateľská činnosť v technickej oblasti a v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností
   obchodná činnosť v oblasti stavebných prác, stavebných látok, strojárenských, elektro- technických a elektronických výrobkov, chemických, poľnohospodárskych a potravi- nárskych výrobkov, technologických zaria- dení, výtvarných a umeleckých produktov, technických a technologických postupov (know-how)
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17a Bratislava
   04.01.1991Nové obchodné meno:
   R S C Bratislava (Ratio servis corporation)
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie projektov informačno-riadiacich systémov, programov výpočtovej a kancelárskej techniky, poradenská činnosť v tejto oblasti a v oblasti podnikateľskej, sprostredkovateľská činnosť v technickej oblasti a v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností
   obchodná činnosť v oblasti stavebných prác, stavebných látok, strojárenských, elektro- technických a elektronických výrobkov, chemických, poľnohospodárskych a potravi- nárskych výrobkov, technologických zaria- dení, výtvarných a umeleckých produktov, technických a technologických postupov (know-how)
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17a Bratislava